Peuterspeel­groep

Peuters vinden het leuk om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen. Bij de peuterspeelgroep krijgen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden die kans.

De pedagogisch medewerkers van de groep sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van je kind en dagen je kind uit om zich verder te ontwikkelen. Op deze manier worden nieuwe mogelijkheden ontdekt en wordt je kind goed voorbereidt op de basisschool. Spelenderwijs leren kinderen met elkaar verschillende vaardigheden.

Samen spelen is samen leren!

Onder begeleiding van onze betrokken pedagogisch medewerkers voelt elk kind zich al snel thuis. Er is veel aandacht voor de:

spraak- en taalontwikkeling

Naast aandacht voor voorlezen wordt er ook aandacht besteed aan verschillende aspecten van taal. We bieden steeds nieuwe woorden aan en we stimuleren kinderen om actief taal te gebruiken.

sociaal emotionele vaardigheden

Door met verschillende kinderen te spelen leert je kind de verschillen in gewoonten en gebruiken. Zo leren ze van elkaar. Door de vaste dagindeling wordt je kind voorbereid op school.

motorische vaardigheden 

We stimuleren de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Buiten door uitdagende beweegactiviteiten. Binnen wordt gewerkt aan de fijne motoriek door bijvoorbeeld te kleien en te verven.

eerste oriëntatie op rekenen

Verschillende begrippen als onder en boven worden actief ingezet. Ook benoemen we de kleuren en getallen. Deze komen later op school uitgebreid aan de orde.

Methode Uk en Puk

In Driebergen, Doorn en Amerongen wordt gewerkt volgens de methode Uk & Puk. Dit totaalprogramma stimuleert de brede ontwikkeling door actief spel. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat ukken het liefste doen!

 

Peuteropvang voor elke peuter

Bekijk hier welke soort peuteropvang voor jou van toepassing kan zijn als je woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede, bekijk hier de mogelijkheden als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Reguliere peuteropvang

De gemeente biedt een inkomensafhankelijke peutertoeslag voor inwoners van de gemeente met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor deze reguliere peuteropvang.

Lees meer

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag

Werkende en studerende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen zodat in veel gevallen een percentage van deze kosten terug ontvangen kan worden. Lees er hier alles over

Lees meer

Voorschoolse educatie (VE)

In onze peuterspeelgroepen in Doorn, Driebergen en Amerongen werken we met een Voor- en Vroegschools educatie (VE) programma.

Lees meer