Peuterspeelzaal

't Kwetternest

In basisschool De Regenboog is peuterspeelzaal 't Kwetternest gehuisvest in een sfeervolle eigen ruimte.

Prinses Beatrixlaan 34
3958 XK Amerongen

Telefoon:
03 43 - 46 10 28

06 - 46 81 73 22
Openingstijden: 8.30 - 12.30 uur

Wat maakt 't Kwetternest bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

VVE erkend

We werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE). De methode Uk & Puk geeft ons hiervoor de perfecte middelen.

Samen met basisschool de Regenboog in één gebouw

De peuterspeelzaal vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Dat de omgeving al bekend is geeft je kind bij de doorstroom naar school een vertrouwd gevoel.

Niet alle kosten zelf betalen

Een tegemoetkoming in de kosten is in vaak mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden.

Meer over 't Kwetternest

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal ’t Kwetternest  lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Dagindeling

Een ontspannen en leerzame voorbereiding op de basisschool.

Er wordt gewerkt volgens de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk en Puk, een speciaal op jonge kinderen gerichte methode.

Bij ’t Kwetternest is van alles te beleven en bereiden we kinderen op een prettige manier voor op de basisschool. We zijn actief bezig met het vergroten van de woordenschat en met de ontwikkeling van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden. De thema’s die in de VVE-methode Uk & Puk aan bod komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd. Per thema ontvangen ouders uitleg en oefenmateriaal, waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 10,85
Bereken hier je netto kosten

Een tegemoetkoming in de kosten kan mogelijk zijn voor:
Werkende ouders via een kinderopvangtoeslag
Niet-werkende ouders via een gemeentelijke peutertoeslag of een VVE-subsidie

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van het Kwetternest is: 324861886