Reguliere peuteropvang

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt een peutertoeslag voor inwoners met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Hiermee biedt de gemeente de mogelijkheid dat peuters zich nog beter kunnen voorbereiden op de basisschool.

Een wenperiode vooraf is mogelijk indien de planning op de groep dit toelaat. Deze gesubsidieerde opvangvorm is maximaal 2 ochtenden per week mogelijk. Je komt in aanmerking voor peutertoeslag als je:

  • In de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont en bent ingeschreven in het persoonsregister van de gemeente én
  • Je nog geen gebruik maakt van voorschoolse opvang (VVE-subsidie) én
  • Je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst én
  • Je bij de aanvraag een (voorlopig) contract met de voorschoolse opvang (Kinderopvang organisatie) kunt tonen.

Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijlage 1 aanvraagformulier sept. 2017

Kosten reguliere peuteropvang

kwaliteit en veiligheidDe gemeente neemt een gedeelte van de kosten van de opvang voor haar rekening. Hoeveel ouderbijdrage je gaat betalen is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen van je gezin. Klik hier om je toetsingsinkomen vast te stellen. Weet je wat je toetsingsinkomen is dan kun je de hoogte van je ouderbijdrage zien in de

VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024

Het bruto uurtarief (dus nog zonder de subsidie die je mogelijk van de gemeente ontvangt) voor gesubsidieerde peuteropvang bedraagt in 2024 het standaardtarief zoals ook vermeld is in de VNG adviestabel 2024.

 

Hoe vraag je reguliere peuteropvang aan?

Verwacht je dat je in aanmerking komt voor deze opvang neem dan contact met ons op. Wij bekijken of er ruimte beschikbaar is op een peuterspeelgroep. Aanmelden is ook mogelijk via deze website, klik hier om je aan te melden. Vermeld in de aanvraag dat je verwacht in aanmerking te komen voor reguliere peuteropvang.
Zodra er een plaats beschikbaar is, sturen we een voorlopig contract. Tot slot vul je het aanvraagformulier peutertoeslag in en stuur je dit met de gevraagde bijlagen per e-mail naar backoffice.dorpsteams@heuvelrug.nl of per post naar Utrechtse Heuvelrug, t.a.v. Backoffice, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Aanvraagformulier peutertoeslag

 

Woonachtig in de gemeente Wijk bij Duurstede?

Bekijk hier de mogelijkheden als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met onze afdeling Klantrelaties.

Kom je niet in aanmerking voor de Peutertoeslag? Bekijk op deze pagina de mogelijkheden voor Kinderopvangtoeslag.

peuter met bal