Pedagogische visie

Onze visie is méér dan een pedagogische visie. In onze hele organisatie willen we denken en handelen vanuit dezelfde basiswaarden. Want het is eenvoudig: wat goed is voor een kind, is óók goed voor ons als volwassenen. En waar we op de groep in geloven, geloven we ook in op de gang, op kantoor, en in de personeelskamer.

Pedagogische visie

Echt zien en begrijpen – ook zonder woorden

Het is de uitdaging van elk kind. Lekker jezelf zijn, maar ondertussen ook groot worden. Doen waar je zin in hebt, maar ook rekening houden met de wereld om je heen. Want groot worden gebeurt waar kind en omgeving elkaar raken. Thuis bijvoorbeeld. Of op school of de kinderopvang. Wat is mooier dan dat die plek een wereld vol structuur én uitdaging is, vol rust én avontuur?

Het is geen utopie. Waar mens en omgeving elkaar ontmoeten, kunnen groei en veiligheid in balans zijn. Het kan in de kinderwereld, het kan zelfs in de grote mensenwereld. En het geheim is dit: elkaar zíen. Echt zien. Begrijpen – ook zonder woorden. Dat is iets wat het kind bij ons ontwikkelt én waar we zelf goed in willen zijn. Want wát we ook doen voor een ander, wat we ook samen ondernemen, waarin we ook verschillen of overeenkomen, als we elkaar zíen, ontstaat er iets moois. Iets van allebei.

Groei bijvoorbeeld. Een nieuw idee. Of vriendschap.

We willen dit overal in de organisatie in de praktijk brengen. In de groepen natuurlijk, maar ook in de ontmoetingen met ouders, in de samenwerking als collega’s, als leidinggevenden en medewerkers. Interactie is de kern van elke relatie.

Onze basiswaarden

Interactie tussen kind en omgeving

Daar draait het om bij de ontwikkeling van het kind. En over omgeving gesproken: onze pedagogisch medewerkers spelen daarin de hoofdrol. Daarom zijn hun houding en interactievaardigheden van groot belang. Richtinggevend daarbij zijn onze zes basiswaarden. Ze gaan alle zes over de manier waarop we contact hebben met elkaar.

1. We staan open voor elkaar
We zijn benieuwd naar de ander en zien elkaar – bewust en met inlevingsvermogen. We stemmen ons gedrag en onze keuzes op elkaar af.

2. We voeden elkaars eigenheid
We respecteren de ander zoals hij of zij is, en laten elkaar weten dat we er allebei toe doen.

3. We geven ruimte én duidelijkheid
We maken heldere afspraken met elkaar, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

4. We praten met elkaar
We praten met elkaar en geven woorden aan belevenissen en gevoelens. Zo helpen we elkaar onze ervaringen te duiden.

5. We dagen elkaar uit
We stimuleren elkaars ontwikkeling, passend bij elkaars behoeften en mogelijkheden.

6. We zijn samen
We gaan zó met elkaar om, dat het goed is voor onszelf, voor de ander, en voor de groep.

Pedagogisch fundament

De theoretische basis

We laten ons hierbij inspireren door actueel wetenschappelijk onderzoek en
praktijkervaring. Het beschrijft hoe wij, vanuit onze visie en basiswaarden, invulling geven aan de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.  Bekijk hier ons volledige pedagogisch fundament

Pedagogische werkwijze

De vertaling naar een werkplan per vestiging

Op elke vestigingspagina op deze website vind je het pedagogisch werkplan van de betreffende vestiging. Elke groep wordt aangestuurd door pedagogisch medewerkers met een erkende opleiding op dit gebied. Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden worden de medewerkers gecoacht door onze eigen pedagoog. Tevens vindt er regelmatig bijscholing plaats voor alle medewerkers.

Het is de uitdaging van elk kind. Lekker jezelf zijn, maar ondertussen ook groot worden.