Peuterspeelgroep

Humpy

In Dorpshuis De Toekomst is peuterspeelgroep Humpy gehuisvest in een sfeervolle ruimte.

Prinsenplein 5
3947 PG Langbroek

Telefoon: 06 – 49 20 34 48

Openingstijden: 8.30 – 11.45 uur

Wat maakt Humpy bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

Sfeervolle buitenspeelplaats

Volledig omsloten, grenzend aan de groep op het binnenplein, maak je makkelijk vrienden. Je ontdekt elke keer samen weer iets nieuws.

Samenwerking met de BSO

BSO de Helden waar we mee samenwerken en basisschool Piet de Springer zijn onze buren. Dat de omgeving al bekend is, kan je kind bij de doorstroom naar school een vertrouwd gevoel geven.

Niet alle kosten zelf betalen

Een tegemoetkoming in de kosten is in vaak mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden.

Meer over Humpy

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Humpy lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Dagindeling

Een ontspannen en leerzame voorbereiding op de basisschool.

Het op een speelse manier vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden zijn vaste onderdelen in ons ochtendprogramma.

Er is aandacht voor taal, bewegen, zang en spelletjes. Er wordt samengewerkt met de naast gelegen BSO de Helden waar kinderen vanaf 4 jaar na schooltijd opgevangen kunnen worden.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 10,85
Bereken hier je netto kosten

Een tegemoetkoming in de kosten kan mogelijk zijn voor:
Werkende ouders via een kinderopvangtoeslag
Niet-werkende ouders via een gemeentelijke bijdrage peuteropvang

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van Humpy is: 208804845