Veelgestelde vragen

Bekijk hier allerlei vragen met antwoorden per soort opvang.

Maak je al gebruik van opvang bij ons?
Klik hier voor de meest gestelde vragen met antwoorden over het SKDD ouderportaal.

Kinderdagverblijf

Kan mijn kind ook een halve dag komen?

Opvang kinderen op afwijkende tijden

Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantrelaties via info@skdd.nl of via 03 43 – 51 60 00.

Is het kinderdagverblijf ook in de zomervakantie open?

Vakanties en feestdagen

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.
Voor de sluitingsdagen klik hier

Moet ik extra betalen voor voeding en luiers?

Geen extra kosten mits ...

Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dien je zelf mee te nemen. Als je kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van ons kinderdagverblijf, rekening mee.

Waarom is incidentele afname van een extra opvangdag nu niet mogelijk?

Extra opvang

We begrijpen dat het fijn is als je soms eenmalig van de opvang gebruik kan maken op een andere dag. Dit kan zijn door een extra dag af te nemen of de opvangdag eenmalig te ruilen naar een andere dag. We zien echter dat we deze service op dit moment niet kunnen bieden. De krapte op de arbeidsmarkt die in de hele sector speelt laat dit helaas niet toe. In verband met deze personeelskrapte is het honoreren van extra- ruildagen voorlopig daarom niet mogelijk. Met deze tijdelijke aanpassing houden we ruimte om vaker bij onverwachte ziekte een groep open te houden.

Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Wat gebeurt er met mijn tegoed?

Tegoeduren per opvangsoort

Stroomt je kind door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang dan vervalt het kdv-tegoed en ontvang je nieuw BSO tegoed afhankelijk van het gekozen BSO opvangpakket.

Waarom is het nu niet mogelijk om een dag eenmalig om te ruilen?

Ruilen

We begrijpen dat het fijn is als je soms eenmalig van de opvang gebruik kan maken op een andere dag. Dit kan zijn door een extra dag af te nemen of de opvangdag eenmalig te ruilen naar een andere dag. We zien echter dat we deze service op dit moment niet kunnen bieden. De krapte op de arbeidsmarkt die in de hele sector speelt laat dit helaas niet toe. In verband met deze personeelskrapte is het honoreren van extra- ruildagen voorlopig daarom niet mogelijk. Met deze tijdelijke aanpassing houden we ruimte om vaker bij onverwachte ziekte een groep open te houden.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?

Help andere ouders

Het is prettig als we weten dat je kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Wanneer kan ik mijn kinderdagverblijf tegoeduren besteden?

12 maanden geldig of eerder als de opvang eerder stopt

Het kan zijn dat je tegoeduren hebt opgebouwd in verband met gemiste dagdelen in de wenperiode of in verband met een studiedag van SKDD. Voorwaarde om deze te besteden is dat er ruimte moet zijn op de groep. Door deze beperking (ingegeven door de wettelijke norm kind/leidster ratio) waar onze medewerkers zich aan moeten houden, is het helaas niet altijd mogelijk om het tegoed op je voorkeursdag te besteden.
De opgebouwde uren (met een minimum van een hele opvangdag/11 uur) zijn zichtbaar in het SKDD ouderportaal in de rubriek ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’ en tot een jaar later te besteden of tot de einddatum van de plaats indien deze eerder afloopt. Deze uren zijn te besteden voor het soort opvang waarover ze zijn opgebouwd.

Ik heb een klacht

Dat lossen we graag voor je op

Wat is VIB?

Video Interactie Begeleiding

Het doel van Video Interactie Begeleiding is pedagogische verdieping voor de pedagogisch medewerker. De methodiek is toegesneden op het gebruik in de dagelijkse “normale” omgang met jonge kinderen. Op de groep worden door de pedagogisch medewerker opnames gemaakt van interactiemomenten van de collega met de kinderen. Verschillende momenten kunnen gefilmd worden zoals: een verzorgingsmoment, 1 op 1 activiteiten, vrij spel momenten etc. Deze opnames worden geanalyseerd en besproken in de werkbespreking. Het gaat daarbij om de interactie tussen de pedagogisch medewerker en kind en de werkwijze van de pedagogisch medewerker.

Wij filmen alleen de kinderen van ons kindcentrum en de opnames zijn alleen voor intern gebruik. Na de bespreking worden de filmpjes vernietigd.

Is mijn kind verzekerd?

We raden aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de vestigingen. We raden je dan ook aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten.