Peuterspeelgroep

Panda

Deze peuterspeelgroep is onderdeel van Kindcentrum ZieZoo en gevestigd in een mooi en ruim gebouw.

Perzikengaard 25
3941 LP Doorn

Telefoon:
0343 - 72 36 77

Openingstijden: 8.30 - 12.30 uur

Wat maakt Panda bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

VVE erkend

We werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma (VVE). De methode Uk & Puk geeft ons hiervoor de perfecte middelen.

Buiten op ontdekking

De peuterspeelgroep ligt naast de kinderdagverblijfgroepen. Nog meer nieuwe vrienden maken in de groene ontdektuin, waar soms ook samen gespeeld wordt zal dan ook niet moeilijk zijn.

Niet alle kosten zelf betalen

Een tegemoetkoming in de kosten is in vaak mogelijk. Bekijk hier de mogelijkheden.

Meer over Panda

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelgroep Panda  lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Dagindeling

Een ontspannen en leerzame voorbereiding op de basisschool.

Er wordt gewerkt volgens de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk. We bereiden kinderen op een prettige manier voor op de basisschool. Het op een speelse manier vergroten van de woordenschat en het verder ontwikkelen van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden zijn vaste onderdelen. De thema’s die in de VVE-methode aan de orde komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd.

We beginnen in een kring, waarin we elkaar goedemorgen wensen en de foto’s van de kinderen die aanwezig zijn op onze speciale plek hiervoor plaatsen. Aan de hand van pop Puk wordt verteld wat we gaan doen. De geplande activiteit heeft altijd te maken met het thema van die periode, zoals ‘Knuffels’, ‘Puk is een kunstenaar’, ‘Regen’ en ‘Dit ben ik’.

Na een  rustmoment met wat te drinken en een cracker gaan we aan de slag met een thema-activiteit. Aansluitend is het tijd voor wat beweging en vind je ons buiten.  Natuurlijk plannen we ook wat ruimte in voor een plas of schone luier en eten we fruit. Tot slot is er ruimte voor eigen avonturen. Samen met de andere kinderen is er ruimte om vrij te spelen of in kleine groepjes een extra activiteit te ondernemen.

We sluiten de ochtend samen in een kring af waarbij we zeker wat liedjes zingen.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 10,85
Bereken hier je netto kosten

Een tegemoetkoming in de kosten kan mogelijk zijn voor:
Werkende ouders via een kinderopvangtoeslag
Niet-werkende ouders via een gemeentelijke peutertoeslag of een VVE-subsidie

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestiging en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren en is te bereiken via oc.doorn@skdd.nl

Maak hier kennis met de oudercommissie

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang.

Het LRK registratienummer van Panda is: 126397612