Bestuur en Toezicht

Bestuurder

Kinderopvang SKDD wordt bestuurd door
directeur – bestuurder Ruben van der Made.

Raad van Toezicht

Stefan van den Oeverlinkedin logo
Deskundigheidsgebied: Voorzitter

Theoline Rek linkedin logo
Deskundigheidsgebied: Financiën

Ben Kuikenlinkedin logo
Deskundigheidsgebied: Human resource

Willem Kuijperslinkedin logo
Deskundigheidsgebied: Onderwijs

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op onze organisatie. Dit houdt in dat ze zich richt op het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en betrokkenen. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Dit gebeurt doordat de leden van de RvT openstaan voor feedback. Ook legt de RvT verantwoording af over hun functioneren in het jaarverslag.

Lees hier onze visie op Toezicht

Visie op toezicht

Besluiten

In de statuten van Kinderopvang SKDD is vastgelegd over welke onderwerpen besluitvorming nodig is van de RvT. Zij beslist bijvoorbeeld over  visie en strategie, begroting en jaarverslag,  benoeming en ontslag van de Bestuurder, duurzame samenwerkingen met derden en werknemersbelangen. Leden van de RvT zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak.

Bijeenkomsten

De Raad van Toezicht komt op jaarbasis minimaal 4 keer bijeen met de Bestuurder. Daarnaast heeft de RvT jaarlijks één besloten vergadering waarop zij het eigen functioneren evalueert en het jaargesprek met de Bestuurder voorbereidt.