pettefletspelenmetleidster

Peuterspeelgroep

Peuters vinden het leuk om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen. Bij de peuterspeelgroep krijgen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden die kans. 

De pedagogisch medewerksters van de peuterspeelgroep sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en dagen uw kind uit om zich verder te ontwikkelen. Op deze manier worden nieuwe mogelijkheden ontdekt en wordt uw kind goed voorbereidt op de basisschool. Spelenderwijs leren kinderen met elkaar verschillende vaardigheden. Samen spelen is samen leren! Onder begeleiding van onze betrokken pedagogisch medewerkers voelt elk kind zich al snel thuis. Er is veel aandacht voor en begeleiding in:

 • de spraak- en taalontwikkeling
  Naast aandacht voor voorlezen worden aan verschillende aspecten van taal aandacht geschonken. Bij elke thema worden er nieuwe woorden aangeboden en we stimuleren kinderen om actief taal te gebruiken
 • de sociaal emotionele vaardigheden
  Door met verschillende kinderen met ieder hun eigen achtergrond te spelen leren kinderen de verschillen in gewoonten en gebruiken. Ze leren gaandeweg meer samen spelen en worden door de vaste dagindeling voorbereid op school.
 • de motorische vaardigheden
  We stimuleren de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek. Buiten doen we dit door beweegactiviteiten aan te bieden en gebruik te maken van klauter- en rijdend materiaal. Binnen wordt gewerkt aan de fijne motoriek d.m.v. kleien, kleuren, verven e.d.
 • een eerste oriëntatie op rekenen
  Verschillende begrippen als onder, boven worden actief ingezet. Ook benoemen we de kleuren en getallen. Deze komen later op school uitgebreid aan de orde.

Met onze pedagogische uitgangspunten in het achterhoofd maken onze pedagogisch medewerkers er samen met de kinderen leerzame en vooral leuke speelochtenden van. Een speelochtend loopt volgens een vaste indeling. In Driebergen, Doorn en Leersum wordt gewerkt volgens de methode Uk en Puk. Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) wordt op dit moment aangeboden op onze locaties in Doorn en Driebergen.

Peuteropvang voor elke peuter

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt een inkomensafhankelijke peutertoeslag voor inwoners van de gemeente met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor deze reguliere peuteropvang  

Waar vindt u welke peuterspeelgroep ?

Amerongen

Peuterspeelzaal 't Kwetternest

Driebergen

peuter meisje parel klPeuterspeelgroep Dikkertje Dap
Peuterspeelgroep Hummelhonk
Peuterspeelgroep het Welpennest

Doorn

Peuterspeelgroep Panda

Leersum

Peuterspeelgroep de Dappertjes

Overberg

Peuterspeelzaal de Parel

Meer informatie?

Bekijk ook het informatieboekje peuterspeelgroep en lees alles over pedagogische aspecten; Uk en Puk; het programma; veiligheid en gezondheid; enz.

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden