Voor- en vroegschoolse educatie

In onze peuterspeelgroepen in Doorn, Driebergen en Amerongen werken we met een Voor- en Vroegschools educatie (VVE) programma. Dit betekent dat de peuterspeelgroep met haar pedagogisch medewerkers gecertificeerd is om kinderen met een VVE-indicatie op te mogen vangen.

VVE is bedoeld voor peuters met een risico op onderwijsachterstand, bijvoorbeeld doordat zij opgroeien in een gezin waar niet tot weinig de Nederlandse taal wordt gesproken. Door het vroeg opsporen en aanpakken van een achterstand, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maken kinderen een betere start op de basisschool.

Binnen de VVE peuterspeelgroepen wordt gewerkt met het erkende VVE-programma Uk & Puk. Spelenderwijs worden kinderen middels gestructureerde activiteiten aan de hand van verschillende thema’s gestimuleerd in hun brede ontwikkeling; er is aandacht voor de sociaal- emotionele, cognitieve, taal- en motorische en zintuigelijke ontwikkeling.

Woon je in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dan verneem je via het consultatiebureau of je in aanmerking kunt komen voor een VVE plaats.