kwetternest slider

Peuterspeelzaal 't Kwetternest

In basisschool 'De Regenboog' is peuterspeelzaal 't Kwetternest gehuisvest in een sfeervolle ruimte. Er wordt gebruik gemaakt van het aangrenzende schoolplein liggend aan de zijkant van het gebouw. In overleg met school worden de buitenspeeltijden op elkaar afgestemd zodat de kinderen van 't Kwetternest het plein dan even voor zichzelf hebben. 

Stimuleren van de ontwikkeling met de VVE methode Uk & Pukbuiten

Er wordt gewerkt volgens de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode Uk en Puk, een speciaal op jonge kinderen gerichte methode. Bij het Kwetternest is van alles te beleven en bereiden we kinderen op een prettige manier voor op de basisschool. We zijn actief bezig met het vergroten van de woordenschat en met de ontwikkeling van de sociale emotionele- en motorische vaardigheden. De thema’s die in de VVE-methode Uk & Puk aan bod komen, liggen dicht bij de belevingswereld van kinderen in de peuterleeftijd. Per thema ontvangen ouders uitleg en oefenmateriaal, waarmee ze thuis met hun kind aan de slag kunnen.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal 't Kwetternest lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Peuterspeelzaal 't Kwetternest. 

 

Uw netto kosten

De netto kosten zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, bereken dan met behulp van onze netto kosten calculator eenvoudig uw netto kosten. Daarnaast is er, dankzij een subsidie van de Gemeente Utrechtse heuvelrug, ook nog een andere mogelijkheid. Ouders die niet werken/studeren en niet in aanmerking komen voor een VVE-plaats kunnen via de gemeente mogelijk gebruik maken van reguliere peuteropvang. Bekijk hier alle informatie en de netto kosten reguliere peuteropvang

 

Bekijk hier de bruto tarieven voor Peuterspeelzaal 't Kwetternest Amerongen

Contact

Prinses Beatrixlaan 34, 3958 XK Amerongen
T: 03 43 - 46 10 28
    06 - 46 81 73 22
E: kwetternest@skdd.nl

Routebeschrijving

LRK Registratienummer 324861886

GGD Inspectierapport

Teammanager
Karlijn Eijkelkamp

06 - 89 99 10 70
k.eijkelkamp@skdd.nl

Karlijn foto origineel rond 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden