deparel

Peuterspeelzaal de Parel

In Dorpshuis 'De Buurthucht' is peuterspeelzaal De Parel gehuisvest in een sfeervolle ruimte. Uw kind is vanaf 2 jaar en 3 maanden van harte welkom op maandagochtend en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. De Parel werkt vanuit de Protestants Christelijke levensvisie. Dit is terug te vinden in de verhalen en liedjes die verteld en gezongen worden. Er wordt gebruik gemaakt van het ruime en lichte schoolplein liggend aan de voorkant van het gebouw. In overleg met school worden de buitenspeeltijden op elkaar afgestemd zodat de kinderen van De Parel het plein dan even voor zichzelf hebben. 
De minimale afname is 2 ochtenden per week.

Stimuleren ontwikkeling

Er is zowel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling als de motorische ontwikkeling. Uw kind krijgt veel ruimte om samen te spelen, we lezen voor, zingen dagelijks samen liedjes en vertellen, praten en zingen samen over mooie Bijbelverhalen in de kring. Op deze manier ontwikkelt uw kind zijn of haar woordenschat, krijgt meer oog voor de wereld om zich heen, ontwikkelt de spraak en groeit in de motoriek. Een prima voorbereiding op de basisschool. 

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal de Parel leest u alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op Peuterspeelzaal de Parel.

 

Contact

Haarweg 33b, 3959 AM Overberg
T: 06 - 52 55 31 27    
E: deparel@skdd.nl 
Routebeschrijving

GGD Inspectierapport

Teammanager
Ine Willemsen
06 - 45 16 85 51
i.willemsen@skdd.nl

Ine a

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden