Peuterspeelzaal

de Parel

In Dorpshuis De Buurthucht is peuterspeelzaal De Parel gehuisvest in een sfeervolle ruimte.

Haarweg 33b
3959 AM Overberg

Telefoon: 06 - 52 55 31 27

Openingstijden: 8.30 - 12.00 uur

Wat maakt de Parel bijzonder?

Spelenderwijs leren

Bij ons leer je samen met leeftijdsgenoten de omgeving ontdekken. Hierbij hebben we aandacht voor de spraak- taalontwikkeling, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

Belevingswereld kind centraal

We geven ruimte om te spelen en leveren zo een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competenties.

Naast basisschool de Wegwijzer

De basisschool zijn onze buren. Dat de omgeving al bekend is kan je kind bij de doorstroom naar school een vertrouwd gevoel geven.

Aandacht voor de Protestants Christelijke levensvisie

Dit zie je bij ons terug in de verhalen die we voorlezen en de liedjes die we zingen.

Meer over de Parel

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal de Parel lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Dankzij een bijdrage van de gemeente is deelname mogelijk tegen beperkte kosten.
Het maandtarief in 2024 voor 2 ochtenden per week bedraagt € 118,68

Ouders denken mee

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van de Parel is: 137048555