Groei en ontwikkeling

Welbevinden

Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om gezond en veilig op te kunnen groeien en te leren. Welbevinden is hoe iemand, bijvoorbeeld een kind, mentaal, sociaal en fysiek in het leven staat. Het is ook wel de mate waarin iemand zich tevreden voelt met zijn of haar leven.

‘Lekker jezelf kunnen zijn,
de basis om te kunnen groeien’

Vera Copini – Pedagoog Kinderopvang SKDD

Concreet kan je bij welbevinden aan de volgende aspecten denken: een positief gevoel en positief in het leven staan, geluk, eigenwaarde, voldoening, ontspannen zijn, een gevoel dat je ertoe doet, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en energie, het ervaren van steun uit de omgeving en het goed weten omgaan met je eigen omgeving. Een kind met een hoog welbevinden straalt innerlijke rust uit en kan genieten van dingen.

Een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn, is hierdoor een basisvoorwaarde voor het welbevinden van kinderen.

Lees verder ... 'Het begint pas echt bij beweging'