Eetmomenten bij de opvang

Gezellig samen gezond smullen

We horen regelmatig van ouders ‘Heeft ze dat gegeten? Thuis lust ze dat niet…’. Het is bijzonder om te zien hoe een andere setting samen met anderen, kinderen kan stimuleren om nieuwe smaken te ontdekken.

Voor ons zijn eetmomenten dan ook sociale momenten, momenten van aandacht voor elkaar. Of het nu gaat om een baby die bij de pedagogisch medewerker op schoot de fles krijgt, peuters die samen aan tafel lunchen of kinderen die na schooltijd gezamenlijk eten op de BSO. Naast het eten is er ook tijd om emotioneel bij te tanken. Een lekker en veilig gevoel geeft ook de ruimte om iets nieuws uit te proberen. Vanuit die veilige basis, hebben we aandacht voor de ontwikkeling en dus ook de smaakontwikkeling. 

Meer over eetmomenten bij de opvang

Een gezonde basis

Een mooie investering

We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen met aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging en duurzame(re) keuzes. Dat is niet alleen gezond maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de kinderen. In de eerste levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor smaakontwikkeling en gezonde leefgewoonten. Wanneer er in deze periode geïnvesteerd wordt in gezonde voeding én in de kennismaking met nieuwe smaken en gezonde leefgewoonten wordt hiermee een gezonde basis gelegd voor een gezond leven.

Kinderen tot 1 jaar

Rust, regelmaat, én ontdekken

Kinderen tot 1 jaar volgen het eet- drink ritme van thuis. Moedermelk of kunstvoeding vormt daarin de basis. Voor baby’s is het fijn als het ritme bij het kinderdagverblijf zo veel mogelijk gelijk is aan het ritme thuis. Onze pedagogisch medewerkers stemmen graag met ouders af hoe de dag eruitziet qua voeding. Voor (jonge) baby’s is de melkvoeding bijvoorbeeld vaak ook een momentje van rust en interactie met de pedagogisch medewerker. Pedagogisch medewerkers nemen de tijd om in alle rust het kind de fles te geven.
Tussen de 4 en 8 maanden is het doorgaans tijd voor het eerste hapje. Een mijlpaal! Door de oefenhapjes leert je baby andere smaken en texturen kennen dan alleen de melk. We bieden baby’s naast de melkvoeding nieuwe smaken aan in de vorm van groente, fruit en brood. Dit doen we natuurlijk altijd in samenspraak met de ouders.

Kinderen vanaf 1 jaar

Samen aan tafel en zelf uitvinden

Bij het kinderdagverblijf en bij de peuterspeelgroepen hebben we vaste eetmomenten die dagelijks terugkeren. Een globaal dagritme zorgt voor houvast. Eetmomenten hebben in dat dagritme, net als bijvoorbeeld momenten voor spel, verzorging en eventueel slapen, een vaste plek.

Samen eten zorgt voor een gezellige sfeer en duidelijke eetmomenten. We eten dan ook altijd samen en nemen hier rustig de tijd voor. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden de kinderen bij de eetmomenten en hebben een voorbeeldfunctie.

Peuters willen vaak veel zelf doen en uitproberen. Voor hun ontwikkeling vinden wij het ook heel belangrijk dat peuters zelf dingen uitproberen en doen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden maar ook aan de opbouw van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Wij geven de kinderen de kans om zo veel mogelijk zelf te doen. Zoals zelf het broodbeleg kiezen, hun boterham smeren of het water inschenken. Ook kiezen de kinderen binnen het aanbod zelf wat zij willen eten en hoe veel maar we stimuleren ze om ook eens iets nieuws te proeven.

Bij de BSO

Waar ligt de behoefte?

Bij de BSO kan het eetmoment voor kinderen van 4 tot 6 jaar bij uitstek een moment zijn om ook in emotionele zin even bij te tanken. Door gezamenlijk aan tafel te eten, biedt het eetmoment structuur aan het overgangsmoment van school naar de rest van de middag. Het biedt medewerkers de gelegenheid om elk kind echt te zien en contact te maken. Anderzijds geldt voor oudere kinderen vaak dat ze ook juist behoefte aan beweging en activiteit hebben na een schooldag. De duur van het eetmoment kan dus per (leeftijds-)groep verschillen. Uitgangspunt is dat er per middag tenminste 1 eetmoment aan tafel is.