Kinderdagverblijf

Kroostakker

Kinderdagverblijf Kroostakker vormt samen met BSO Steltloper, Kindcentrum Kroostakker. Samen met Chr. Jenaplanschool de Kring zijn we gevestigd in een mooi gebouw.

Akkerweg 40b
3972 AC Driebergen

Telefoon: 0343 - 72 31 16

Openingstijden: Ma t/m vr 7.30 - 18.30 uur

Wat maakt Kroostakker bijzonder?

Kleinschalig

Kinderdagverblijf Kroostakker bestaat uit 4 groepen. De aangrenzende speelhal biedt gelegenheid om kinderen van de andere groep te ontmoeten.

Babygroep en 0-4 jaar groepen

De babygroep biedt opvang voor kinderen tot rond 2 jaar. Ook kun je kiezen voor een gemengde groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Omgeving ontdekken

Naast onze eigen tuin waar we dagelijks te vinden zijn, verkennen we regelmatig de bosrijke omgeving.

Volop beweeg- en muziek­activiteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen, elk kind in haar of zijn eigen tempo. Onze muziek- en sportactiviteiten nemen daarbij een centrale plek in.

 

Meer over Kroostakker

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf  Kroostakker lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Muziek in het kinderdagverblijf

Samen muziek maken

Muziek is onderdeel van ons dagelijks activiteitenprogramma. Niet alleen voor peuters maar ook voor de allerjongsten. Al spelenderwijs maken kinderen kennis met allerlei muzikale vormen.
Lees er hier alles over

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 11,33
Bereken hier je netto kosten

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestiging en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die deel willen nemen in de oudercommissie van Kinderdagverblijf Kroostakker. Informeer er naar bij teammanager Thea via t.gennissen@skdd.nl 

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van Kroostakker is: 291469516