Buitenschoolse opvang

Smeerkees

BSO Smeerkees vormt samen met Kinderdagverblijf de Petteflet en peuterspeelgroep Dikkertje Dap Kindcentrum de Petteflet.

Jagerspad 4
3972 XL Driebergen

Telefoon: 0343 - 72 31 85
Telefoon: 06 - 50 41 16 27

Openingstijden: Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt BSO Smeerkees bijzonder?

Samen met leeftijdsgenoten

Speciaal voor kinderen tot 6 jaar van Basisschool de Ontdekkingsreis, de Uilenburcht en Valkenheuvel.

Kleinschalig

Smeerkees bestaat uit 2 groepen. Deze kleinschalige opzet zorgt voor een rustige en overzichtelijke start van de BSO tijd.

Buiten op ontdekking

Naast de sportzaal en het ruime buitenspeelterrein vind je ons ook regelmatig in de omgeving zoals het speelveld bij Park de Wildbaan.

Volop sport- natuur- en muziekactiviteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen. Elk kind in eigen tempo. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten nemen daarbij een centrale rol in.

Meer over Smeerkees

Wat vind je bij ons?

De vestiging

We starten de middag met een rustig moment waarbij we wat eten en drinken en waar aandacht is voor wat de kinderen op dat moment bezighoudt.

Vervolgens gaan we aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van de kinderen. Vanuit een vertrouwde en veilige sfeer bieden we bijvoorbeeld: Kookactiviteiten, sport en spel, expressie en allerlei knutselactiviteiten.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO Smeerkees lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via oc.depetteflet@skdd.nl

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van BSO Smeerkees is: 740597206