Buitenschoolse opvang

het Vossenhol

BSO het Vossenhol is gevestigd in Basisschool de Uilenburcht en biedt opvang aan kinderen vanaf ca. 6 jaar.

Jagersdreef 145
3972 XD Driebergen

Telefoon: 03 43 – 72 31 14
Telefoon: 06 – 83 40 74 65

Openingstijden:
Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt BSO het Vossenhol bijzonder?

Uitdaging voor elke leeftijd

Speciaal voor alle kinderen vanaf ca. 6 jaar van Basisschool de Uilenburcht, Valkenheuvel en Ontdekkingsreis. Met voor iedere leeftijd volop uitdaging.

Veel keuze

De BSO is gevestigd in eigen ruimtes in Basisschool de Uilenburcht. De verschillende groepen, een sporthal en een speelzaal bieden de mogelijkheid voor een gevarieerd activiteitenprogramma.

Veel buitenspel

Ook op het buitenspeelterrein, in de groene omgeving en op de nabij gelegen sportvelden zijn we te vinden.

Volop sport- natuur- en muziekactiviteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen. Elk kind in eigen tempo. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten nemen daarbij een centrale rol in.

Meer over het Vossenhol

Wat vind je bij ons?

De vestiging

Het team van BSO het Vossenhol biedt de kinderen een mooie balans van geborgenheid en uitdaging.

Er wordt gestart met een rustig moment waarbij de kinderen wat eten en drinken en er aandacht is voor wat ze op dat moment bezighoudt. Vervolgens gaan ze aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van het kind. Dit varieert van creatief, sport en spel, tot koken en muziek en dans. Kinderen mogen kiezen waar ze aan mee doen. Daarnaast is er volop ruimte voor vrij spel.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO het Vossenhol lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO-pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO-pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Oudercommissie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang.

Het LRK registratienummer van BSO het Vossenhol is: 574746018