Kinderdagverblijf

het Speelpaleis

Kinderdagverblijf het Speelpaleis is gehuisvest in Woonzorgcentrum Beatrix en biedt kleinschalige opvang.

Jacob van Ruysdaellaan 17
3941 ZE Doorn

Telefoon: 06 - 46 12 30 82

Openingstijden: Ma t/m vr 7.30 - 18.30 uur

Wat maakt het Speel­paleis zo bijzonder?

Kleinschalig

Kinderdagverblijf het Speelpaleis bestaat uit 1 groep van maximaal 12 kinderen tot 4 jaar.

Jong en oud ontmoeten elkaar

Met de bewoners van het woonzorgcentrum worden regelmatig gezamenlijke activiteiten gedaan. Samen bewegen op muziek, zingen en niet te vergeten feestjes vieren.

Buiten op ontdekking

De aangrenzende omheinde ontdektuin biedt de kinderen ook een plek voor zichzelf.

Volop beweeg- en muziek­activiteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen, elk kind in haar of zijn eigen tempo. Onze muziek- en sportactiviteiten nemen daarbij een centrale plek in.

Meer over het Speelpaleis

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf het Speelpaleis lees je alles over onze werkwijze. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

Muziek in het kinderdagverblijf

Samen muziek maken

Muziek is onderdeel van ons dagelijks activiteitenprogramma. Niet alleen voor peuters maar ook voor de allerjongsten. Al spelenderwijs maken kinderen kennis met allerlei muzikale vormen.
Lees er hier alles over.

Kosten

Bruto en netto tarieven

Het bruto-uurtarief in 2024 bedraagt € 11,33
Bereken hier je netto kosten

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestiging en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren en is te bereiken via oc.doorn@skdd.nl

Maak hier kennis met de oudercommissie

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van het Speelpaleis is: 129604367