Buitenschoolse opvang

de Beestenboel

BSO de Beestenboel is gehuisvest in een wijk met veel groen in een sfeervol houten chalet.

Tromplaan 1a
3941 VR Doorn

Telefoon: 06 - 19 13 78 53

Openingstijden:
Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt BSO de Beestenboel bijzonder?

Knus eigen gebouw

Deze kleinschalige BSO is er speciaal voor alle kinderen van Basisschool de Sterrenboog tot 7 jaar. Aansluitend zijn er mogelijkheden bij onze BSO Triangel.

Vertrouwde omgeving

De BSO is gelegen naast Basisschool de Sterrenboog en daardoor een vertrouwde plek voor de kinderen.

Veel buitenspel

Naast de mogelijkheden op het buitenspeelterrein, vind je ons ook regelmatig in de omgeving zoals het Ludenbos.

Volop sport- natuur- en muziekactiviteiten

Samen actief stappen zetten in de ontwikkeling door succeservaringen op te doen. Elk kind in eigen tempo. Onze sport- natuur- en muziekactiviteiten nemen daarbij een centrale rol in.

Meer over de Beestenboel

Wat vind je bij ons?

De vestiging

Het team van BSO de Beestenboel biedt met hun ervaring en enthousiasme de kinderen een mooie balans van geborgenheid en uitdaging in een knusse omgeving.

Ze starten de middag met een rustig moment waarbij ze wat eten en drinken en er aandacht is voor wat de kinderen op dat moment bezighoudt. Vervolgens gaan ze aan de slag met allerlei uitdagende binnen- en buitenactiviteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van het kind. Daarnaast is er volop ruimte voor vrij spel en voor wat rust voor kinderen die daar behoefte aan hebben.

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO de Beestenboel lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

 

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestigingen in Doorn en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren en is te bereiken via oc.doorn@skdd.nl

Maak hier kennis met de oudercommissie

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang

Het LRK registratienummer van BSO de Beestenboel is: 205923574