Bos Buitenschoolse opvang

Doorn

Midden in het bos vind je Bos BSO Doorn (voorheen Bos BSO de Daltons), de BSO voor kinderen van bijna alle Doornse scholen.

Drift 100
3941 DD Doorn

Telefoon: 06 – 45 31 41 77

Openingstijden: Einde schooltijd tot 18.30 uur

Wat maakt Bos BSO Doorn bijzonder?

Midden in het bos

Bos BSO Doorn is dé plek voor natuurlijk spel en natuurlijke ontdekkingen. Voor welke scholen? Klik hier

Heel veel buiten

Het bos en het grote grasveld bieden bijna onbeperkte buitenspeelmogelijkheden. Toe aan wat rust? De 2 knusse binnenruimtes lenen zich er prima voor.

Natuurgerichte activiteiten

Het ervaren team zorgt voor een gevarieerd aanbod. Een exclusief SKDD Bos BSO boek met natuuractiviteiten geeft de kinderen volop keuze en inspiratie.

Groene vingers

Daar selecteren we onze teamleden op; je vindt bij ons pedagogisch medewerkers met affiniteit met de natuur en ervaring in natuurgerichte activiteiten met kinderen.

Meer over Bos BSO Doorn

Wat vind je bij ons?

De vestiging

We stimuleren de ontwikkeling van kinderen door ze allerlei uitdagingen aan te bieden.

Het bos biedt ons veel mogelijkheden en geeft kinderen de ruimte veel te ontdekken. Balanceren op boomstammen betekent je evenwicht oefenen, het maken van een hut stimuleert je fantasie, levend stratego geeft je naast veel beweging meer inzicht in het inschatten van risico’s en het werken met natuurlijke materialen bevordert je creativiteit.

Ook binnen zorgen we voor een ontwikkelingsgericht aanbod. Kinderen die even toe zijn aan wat rust, zich terug willen trekken of een activiteit willen ondernemen die binnen gewoon beter werkt, geven we de ruimte!

Onze werkwijze

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan Bos BSO Doorn lees je alles over onze werkwijze.

Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op de vestiging.

BSO in de schoolvakantie

Wat is er te beleven?

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt je kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten voor de verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier het BSO activiteitenprogramma schoolvakantie

Kosten

Bruto en netto tarieven

Bruto uurtarief 2024 vanaf € 10,38 (BSO-pakket 52 weken*)
*) Kies zelf het aantal dagen opvang in schoolvakanties via een passend BSO-pakket
Bereken hier je netto kosten en vergelijk de verschillende pakketten

 

Ouders denken mee

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de vestigingen in Doorn en vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen. Ze heeft als doel om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren en is te bereiken via oc.doorn@skdd.nl

Maak hier kennis met de oudercommissie

Meer informatie over ouderparticipatie

Erkende kinderopvang

GGD inspectierapport

De GGD inspecteert jaarlijks alle vestigingen. Bekijk hier het laatste inspectierapport via het Landelijk Register Kinderopvang.

Het LRK registratienummer van Bos BSO Doorn is: 122107731