Personeelskrapte kinderopvang

De personeelstekorten binnen de sector kinderopvang zijn groot. Ook binnen onze organisatie merken we daarvan de gevolgen. Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over het personeelstekort en onze antwoorden.

Je vindt onderstaande vragen met antwoorden ook via het oudeportaal in de rubriek 'Locatie / meer weten over '

Veelgestelde vragen

Waar komt de personeelskrapte in de kinderopvang vandaan?

Een aantal ontwikkelingen heeft gezorgd voor de huidige situatie:

  • Knellende regelgeving; conform voorwaarden uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werden afgelopen 5 jaar meer medewerkers ingezet op diverse groepen en werden vaardigheidseisen aangescherpt.
  • De vraag naar opvang blijft stijgen.
  • Beperkte instroom nieuw opgeleiden.
  • Enorme keuze aan beschikbare banen.

Bovenstaande punten zijn er de oorzaak van dat de hele kinderopvang sector nu te maken heeft met een tekort aan pedagogisch medewerkers.

Wat wordt er gedaan aan de personeelskrapte?

Het is ons gelukt om dit jaar 2x zoveel medewerkers te laten starten dan dat er vertrokken zijn. Ditzelfde geldt voor het aantal dienstverband uren. We zetten op diverse fronten in op het behouden en werven van onze medewerkers:

  • Aandacht voor de regeldruk en werkdruk op de groepen; op een aantal groepen starten we in het najaar met groepsondersteuning.
  • Meer medewerkers uit andere sectoren; naast gebruikelijke wervingsacties hebben we meer personeel uit andere sectoren kunnen aanstellen. Hier gaan we mee door.
  • Investeren in de toekomst; dit jaar zijn er al dubbel zoveel werken-en-leren (BBL) medewerkers van start gegaan t.o.v. 2021. In september groeit dit aantal verder.
  • Meer omscholingsmedewerkers; We hebben dit jaar al meer omscholingstrajecten begeleidt dan vorig jaar en blijven hierop inzetten.
  • Combinatiebanen met het onderwijs; we hebben dit jaar meer combinatiebanen met het onderwijs gerealiseerd.

Ook in de landelijke politiek is er langzaam meer aandacht voor de problematiek. Een van de laatste punten is dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt te werken aan oplossingen en aan de werkdruk. Ze zal op korte termijn de Tweede Kamer informeren over haar plannen. Je leest er alles over in dit artikel

Ik hoor dat niet iedereen als pedagogisch medewerker mag werken. Hoe zit dat?

Conform wet en regelgeving dient elke pedagogisch medewerker te voldoen aan voorgeschreven opleidings- en kwaliteitseisen. Daarnaast gaan we altijd graag in gesprek met geïnteresseerden die in de kinderopvang willen gaan werken maar nog geen geschikt diploma hebben.

We adviseren over de scholingsmogelijkheden waarbij we ook gebruik maken van onze relatie met de opleidingen in de regio. Daarnaast bieden we zelf ook omscholingsmogelijkheden.
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om meer HBO opgeleide medewerkers aan te trekken.

Mijn groep wordt morgen gesloten. Kunnen de andere medewerkers in het gebouw mijn kind niet opvangen?

Om de kwaliteit en veiligheid op de groep te garanderen wordt gewerkt met een vastgesteld aantal medewerkers. Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen, gelden er landelijke regels wat betreft de inzet van het minimale aantal medewerkers per groep. Op de groepen die geopend zijn wordt dan ook altijd volgens deze afspraken gewerkt.

Werken jullie samen met uitzendbureaus?

Zeker, daar werken we al jaren mee. We merken echter dat de uitzendbureaus ook nauwelijks personeel beschikbaar hebben.

Waarom werken jullie niet samen met andere kinderopvangorganisaties?

Het arbeidsmarkttekort is een landelijk probleem. De hele kinderopvangsector heeft hier op dit moment mee te maken. Je zou denken dat er op een dag misschien een medewerker over is die uitgeleend zou kunnen worden of die je in kunt lenen van een collega organisatie. Dit soort unieke dagen zijn voor medewerkers juist vaak een goed moment om extra gewerkte dagen te compenseren of bij te tanken van een drukke week op een verdiende vrije dag. In de praktijk blijkt dit dus helaas geen oplossing voor het probleem.

Waarom hoor ik pas een aantal dagen vooraf als er geen opvang mogelijk is?

Wekelijks puzzelen onze medewerkers om openstaande diensten in te vullen. Dit zijn een week vooraf doorgaans tientallen diensten. Door de flexibiliteit van onze medewerkers die extra willen werken en lastminute afmeldingen van ouders, lukt het bijna altijd om de roosters alsnog rond te krijgen. Een enkele keer lukt dit echter niet en informeren we ouders hier zo vroeg mogelijk over.

Mijn kinderen maken gebruik van verschillende locaties. Kunnen jullie hier rekening mee houden bij een sluiting?

Helaas is het niet mogelijk om hier rekening mee te houden. Op meerdere groepen wordt gebruik gemaakt van opvang door ouders die andere kinderen in andere groepen opvangen. Dit zou de sluitingsprocedure onwerkbaar maken.

Waarom starten er nog nieuwe kinderen terwijl er een personeelstekort is?

Alleen op vestigingen waar binnen de huidige personeelsbezetting ruimte is voor een nieuw kind laten we nieuwe kinderen starten. Een uitzondering hierop zijn onze Bos BSO’s. Hier wordt gewerkt met natuurgerichte pedagogisch medewerkers met andere kennis en ervaring.

Waarom kan ik geen incidentele extra dag afnemen als de groep gewoon open is?

Om ruimte te houden voor acute problemen lukt het ons meestal niet om een gewenste extra dag toe te kennen. Met deze ruimte blijft het vaker mogelijk om met onverwachte ziekte een groep open te houden.

Ik ken iemand die het leuk vindt om misschien in de kinderopvang te gaan werken. Hoe kan ze contact met jullie opnemen?

Iedereen met interesse of vragen over de mogelijkheden om te werken in de kinderopvang is welkom om contact met ons op te nemen. We helpen mensen graag in dit oriëntatietraject. We hebben diverse vacatures, ook voor medewerkers in opleiding of mensen die zich om willen scholen.
Op onze website werkenbijskdd.nl vind je al onze vacatures en meer informatie.
Of neem contact op met Adrie Zondervan van onze afdeling P&O:

 

Ik heb een idee wat wellicht kan helpen bij het personeelsprobleem. Bij wie kan ik terecht?

Heb je een idee wat bij kan dragen aan het verminderen van de personeelskrapte laat het je oudercommissie of teammanager weten. Je vindt de contactgegevens op deze website bovenin in de rubriek ‘vestigingen’. Klik daar op de vestiging van je kind.

Hierbij is het goed om te realiseren dat waarschijnlijk niet alle ideeën bruikbaar zijn. De kwaliteitsvoorwaarden voor de kinderopvang zijn vastgelegd in wet en regelgeving waar we aan dienen te voldoen. Dit kader zorgt voor een uniforme kwaliteit en veiligheid maar knelt in deze tijd soms met de continuïteit die we ook willen bieden.