slidercreatief

Ouders denken mee

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie behartigt de ouderbelangen van de vestiging. Ze heeft adviesrecht conform de Wet Kinderopvang. Daarbij gaat het om de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte; pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, gezondheidsbeleid, veiligheidsbeleid, beleid spel en ontwikkelingsactiviteiten voor kinderen; klachtenregeling; openingstijden; de prijs en het vierogenprincipe.

 

De oudercommissie biedt ouders een platform om daadwerkelijk hun invloed uit te oefenen op de kinderopvang op de locatie. Een aantal keren per jaar organiseert de directie klankbordbijeenkomsten voor OC leden, managers en directie om met elkaar actuele onderwerpen te bespreken. Over en weer kan worden afgetast hoe er gedacht wordt over nieuwe initiatieven en voorgenomen besluiten. Dit wordt als input gebruikt voor vernieuwing of nieuw te vormen beleid. De vraag om advies die hierop kan volgen, wordt door iedere oudercommissie afzonderlijk beantwoord.

 

Onze oudercommissies zijn lid van de belangenvereniging Boink. Deze vereniging behartigt de belangen van ouders in de kinderopvang.
Meer weten over de oudercommissie of deelnemen aan de oudercommissie van uw vestiging neem contact op met de oudercommissie of de teammanager van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1