sliderziezoo

Voor- en vroegschoolse educatie

In onze peuterspeelgroepen in Doorn, Driebergen en Amerongen werken we met een Voor- en Vroegschools educatie (VVE) programma. Dit betekent dat de peuterspeelgroep met haar pedagogisch medewerkers gecertificeerd is om kinderen met een VVE-indicatie op te mogen vangen.

VVE is bedoeld voor peuters met een risico op onderwijsachterstand, bijvoorbeeld doordat zij opgroeien in een gezin waar niet tot weinig de Nederlandse taal wordt gesproken. Door het vroeg opsporen en aanpakken van achterstand, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maken kinderen een betere start op de basisschool. VB20352 rond

Binnen de VVE peuterspeelgroepen wordt gewerkt met het erkende VVE-programma Uk & Puk. Spelenderwijs worden kinderen middels gestructureerde activiteiten aan de hand van verschillende thema’s gestimuleerd in hun brede ontwikkeling; er is aandacht voor de sociaal- emotionele, cognitieve, taal- en motorische en zintuigelijke ontwikkeling.

Woont u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dan verneemt u via het consultatiebureau of u in aanmerking kunt komen voor een VVE plaats. 

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1