Veelgestelde vragen

Bekijk hier allerlei vragen met antwoorden per soort opvang.

Maak je al gebruik van opvang bij ons?
Klik hier voor de meest gestelde vragen met antwoorden over het SKDD ouderportaal.

Kinderdagverblijf

Kan mijn kind ook een halve dag komen?

Opvang kinderen op afwijkende tijden

Neem hiervoor contact op met onze afdeling Klantrelaties via info@skdd.nl of via 03 43 – 51 60 00.

Is het kinderdagverblijf ook in de zomervakantie open?

Vakanties en feestdagen

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.
Voor de sluitingsdagen klik hier

Moet ik extra betalen voor voeding en luiers?

Geen extra kosten mits ...

Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dien je zelf mee te nemen. Als je kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van ons kinderdagverblijf, rekening mee.

Hoe lang van te voren kan ik een extra dag aanvragen?

Extra opvang

Deze is aan te vragen via het SKDD ouderportaal 21 dagen tot 3 dagen voor de gewenste dag.
Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Kan aangevraagde extra opvang altijd doorgaan?

Afhankelijk van de mogelijkheden op de groep

De aanvraag wordt eerst ter goedkeuring naar de groep verzonden. Afhankelijk van de ruimte op de groep verneem je zo snel mogelijk van de vestiging of de gewenste opvang door kan gaan. Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht.

Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Wat gebeurt er met mijn tegoed?

Tegoeduren per opvangsoort

Stroomt je kind door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang dan vervalt het kdv-tegoed en ontvang je nieuw BSO tegoed afhankelijk van het gekozen BSO opvangpakket.

Ik wil een extra aangevraagde dag annuleren. Tot wanneer kan dat?

Kosteloos

Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf.

Wanneer en hoe vaak kan een ruildag aangevraagd worden?

Ruilen is fijn, maar niet altijd mogelijk

We zijn blij met het enthousiasme van ouders en kinderen waardoor onze groepen, zo goed als dagelijks, volledig bezet zijn. Op sommige dagen kan het zijn dat door een vakantie of ziekte van een kind er op korte termijn een plekje vrij is op een bepaalde dag. Als we je blij kunnen maken met deze gratis opvangmogelijkheid doen we dat graag. Goed om te weten is dat dat dit in de praktijk echter erg beperkt mogelijk is. Heb je op een bepaalde dag (anders dan je contractdag) een keer echt noodzakelijk opvang nodig, zorg dan altijd dat je op tijd een alternatief kunt organiseren.

Hoe werkt het?
Ruilen mag onbeperkt mits er ruimte is op de groep van je kind.
Een ruildag is aan te vragen en in te zetten 6 weken voor tot 6 weken na de oorspronkelijke dag.
Maximaal 3 weken voor de gewenste ruildag hoor je of deze gehonoreerd kan worden van de medewerkers van de vestiging.
Ruilen kan binnen dezelfde opvangsoort. Ruilen van een feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Hoe en tot wanneer kan ik mijn ruildag annuleren?

Annuleren

Dit kan, net als de aanvraag, makkelijk via het SKDD ouderportaal of de SKDD OuderApp.
Annuleren van een toegezegde ruildag kan tot 5 dagen voor de oorspronkelijke dag. Of als de gewenste ruildag voor de oorspronkelijke ruildag ligt 5 dagen daarvoor.

Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?

Toekomstige dagen

Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Kunnen verschillende opvangsoorten met elkaar geruild worden?

Zelfde opvangsoort

Het ruilen van verschillende opvangsoorten is helaas niet mogelijk.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?

Help andere ouders

Het is prettig als we weten dat je kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Wanneer kan ik mijn kinderdagverblijf tegoeduren besteden?

12 maanden geldig of eerder als de opvang eerder stopt

Het kan zijn dat je tegoeduren hebt opgebouwd. Voorwaarde om deze te besteden is dat er ruimte moet zijn op de groep. Door deze beperking (ingegeven door de wettelijke norm kind/leidster ratio) waar onze medewerkers zich aan moeten houden, is het helaas niet altijd mogelijk om het tegoed op je voorkeursdag te besteden.
De opgebouwde uren (met een minimum van een hele opvangdag/11 uur) zijn zichtbaar in het SKDD ouderportaal in de rubriek ‘mijn gegevens / mijn tegoeden’ en tot een jaar later te besteden of tot de einddatum van de plaats indien deze eerder afloopt. Deze uren zijn te besteden voor het soort opvang waarover ze zijn opgebouwd.

Ik heb een klacht

Dat lossen we graag voor je op

Wat is VIB?

Video Interactie Begeleiding

Het doel van Video Interactie Begeleiding is pedagogische verdieping voor de pedagogisch medewerker. De methodiek is toegesneden op het gebruik in de dagelijkse “normale” omgang met jonge kinderen. Op de groep worden door de pedagogisch medewerker opnames gemaakt van interactiemomenten van de collega met de kinderen. Verschillende momenten kunnen gefilmd worden zoals: een verzorgingsmoment, 1 op 1 activiteiten, vrij spel momenten etc. Deze opnames worden geanalyseerd en besproken in de werkbespreking. Het gaat daarbij om de interactie tussen de pedagogisch medewerker en kind en de werkwijze van de pedagogisch medewerker.

Wij filmen alleen de kinderen van ons kindcentrum en de opnames zijn alleen voor intern gebruik. Na de bespreking worden de filmpjes vernietigd.

Is mijn kind verzekerd?

We raden aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de vestigingen. We raden je dan ook aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten.