sliderwelpennest

Reguliere peuteropvang

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt een peutertoeslag voor inwoners met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Hiermee biedt de gemeente de mogelijkheid dat peuters zich nog beter kunnen voorbereiden op de basisschool.

Een wenperiode vooraf is mogelijk indien de planning op de groep dit toelaat. Deze gesubsidieerde opvangvorm is maximaal 2 ochtenden per week mogelijk.

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u:
• In de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont en bent ingeschreven in het persoonsregister van de gemeente én
• U nog geen gebruik maakt van voorschoolse opvang (VVE-subsidie) én
• U niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst én
• U bij de aanvraag een (voorlopig) contract tussen u en de voorschoolse opvang (Kinderopvang organisatie) kunt tonen.
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijlage 1 aanvraagformulier sept. 2017

Kosten reguliere peuteropvang

De gemeente neemt een gedeelte van de kosten van de opvang voor haar rekening. Hoeveel ouderbijdrage u gaat betalen is afhankelijk van het gezamenlijke toetsingsinkomen van uw gezin.
Klik hier om uw toetsingsinkomen vast te stellen. 
Weet u wat uw toetsingsinkomen is dan kunt u de hoogte van uw ouderbijdrage zien in de:
VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020
Het bruto uurtarief (dus nog zonder de subsidie die u mogelijk van de gemeente ontvangt) voor gesubsidieerde peuteropvang bij Kinderopvang SKDD in 2020 bedraagt het standaardtarief zoals ook vermeld is in de VNG adviestabel 2020: € 8,17 per uur.

Hoe vraagt u reguliere peuteropvang aan?

Verwacht u dat u in aanmerking komt voor deze opvang neem dan contact met ons op. Wij bekijken of er ruimte beschikbaar is op een peuterspeelgroep. Aanmelden is ook mogelijk via deze website, klik hier om u aan te melden. Vermeld in de aanvraag dat u verwacht in aanmerking te komen voor reguliere peuteropvang.
Zodra er een plaats beschikbaar is, sturen we u een voorlopig contract. Tot slot vult u het aanvraagformulier peutertoeslag in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen per e-mail naar backoffice.dorpsteams@heuvelrug.nl of per post naar Utrechtse Heuvelrug, t.a.v. Backoffice, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
Aanvraagformulier peutertoeslag

Nog vragen?

Neem contact op met onze afdeling klantrelaties

Niet in aanmerking voor de Peutertoeslag? Bekijk hier het alternatief, Kinderopvangtoeslag

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden