Groei en ontwikkeling

Ontdekkingsreizigers

Kinderen beschikken van nature over een nieuwsgierige houding en een natuurlijke drang om te bewegen. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken, experimenteren en imiteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door zich in de ruimte te bewegen en verplaatsen. En door te voelen, vast te pakken en te proeven. Dat is waarom kinderen het vaak moeilijk vinden om lang stil te zitten.

Een positieve ervaring geeft plezier en moedigt een kind aan om verder te onderzoeken. Zo worden nieuwe vaardigheden eigen gemaakt.  Ervarend leren noemen we dat. En het mooie is: het gebeurt de hele dag door!

Positieve effecten

Naast dit plezierige ontdekken heeft veel en gevarieerd bewegen ook een positief effect op de bot- spier- en  hersenontwikkeling en voorkomt overgewicht. Ook wel genoemd de ontwikkeling van cognitieve en motorische vaardigheden.

Het is aan ons om kinderen te ondersteunen en uit te dagen tot beweging. Door vroeg te investeren in bewegen leg je de basis voor een actief leven. Kinderen ervaren zo van jongs af aan dat bewegen leuk is.

‘Sporten leert je ook om rekening te houden met anderen?
Bv. bij om de beurt gaan en even wachten.’

Mark Sluis – Sportcoördinator Kinderopvang SKDD

Maar wat wij nog interessanter vinden, het doet ook iets op sociaal gebied; samen bewegen en sporten versterkt de interactie en de sfeer binnen een groep. Kinderen leren van elkaar, ervaren waar ze zelf en de ander goed en minder goed in zijn. Ze ervaren dat samenwerken verbindend werkt en winnen of verliezen ook bijzaak kan zijn. En dat is waar we ook warm voor draaien.

Het bevorderen van deze sociaal-emotionele ontwikkeling staat dan ook centraal in onze basiswaarden. Het is aan ons om kinderen te ondersteunen en uit te dagen tot beweging.