SKDD muziek coördinator Emmy vertelt:

Zingen... waarom eigenlijk?

Muziek maken en erbij zingen vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bij jonge kinderen gaat zingen vooraf aan de taalontwikkeling. Als je zingt gebruik je dezelfde gebieden in de hersenen waar motorische activiteit plaatsvindt die nodig is voor spraak. Door te spelen met klanken oefenen kinderen hun spraakvaardigheden. Baby’s blijken sterker op zang te reageren dan op spraak. Om beter met een kind in contact te komen zingen we dus graag.

We letten daarbij op een aantal punten:

  • Is het lied geschikt voor de leeftijd van de kinderen? Een passend lied is erop gericht om kinderen zélf te laten zingen. Er zit veel herhaling in en de melodie, het ritme en bijbehorende spel is goed uitvoerbaar.
  • De pedagogisch medewerker zit op kindhoogte.
  • De pedagogisch medewerker zingt het lied op de toonhoogte die past bij de kinderstem. Wanneer een medewerker te hoog of te laag zingt kan een kind niet meedoen, aangezien ze de hoogte van een medewerker over willen nemen, maar dat niet kunnen omdat hun bereik nu eenmaal niet lager of hoger is.

Door rekening te houden met bovenstaande punten ontstaat er iets moois tussen kinderen, interactie. En dan wordt het pas echt leuk!

Nog een leuk weetje…

Wist je dat muziek maken de hersenen van een kind doet groeien? Het belangrijkste motorische gebied in de hersenen neemt qua volume toe wanneer kinderen vóór hun zevende jaar al muziek maken. Dit neemt toe naarmate muziek maken wordt herhaald.

Allemaal redenen waarom we elke ochtend tijdens een vaste muziekactiviteit de kinderen kennis laten maken met allerlei muzikale vormen.

Word jij hier ook blij van?