slidersmeerkeeskinderenopeenrij

Buitenschoolse opvang Smeerkees

BSO Smeerkees vormt samen met het Kinderdagverblijf de Petteflet, Peuterspeelgroep Dikkertje Dap, Kindcentrum de Petteflet. Het kindcentrum is samen met r.k. Daltonschool Valkenheuvel gevestigd in een mooi en ruim gebouw.
Alle kinderen vanaf 4 jaar van de Valkenheuvelschool zijn bij ons van harte welkom.

Smeerkees is gehuisvest in een ruime groep, met een speciaal gedeelte voor kinderen vanaf 8 jaar. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het sport-speellokaal en de ruime buitenruimte.
We starten de middag met een rustmoment met wat te drinken en fruit. Aansluitend starten de diverse uitdagende activiteiten die goed aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van de kinderen. Vanuit een vertrouwde en veilige sfeer bieden we bijvoorbeeld: Kookactiviteiten, sport en spel, expressie en allerlei knutselactiviteiten. Veel van deze actitviteiten doen we buiten. Daarnaast is er gelegenheid voor kinderen om deel te nemen aan speciale activiteiten zoals muzieklessen of diverse workshops.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO Smeerkees lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op BSO Smeerkees.

BSO in de schoolvakanties

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

Meer info over ouderparticipatie
De oudercommissie is te bereiken via oc.depetteflet@skdd.nl

Contact

Jagerspad 4, 3972 XL Driebergen
T: 0343 - 72 31 85
T: 06 - 50 41 16 27
E: 
bsosmeerkees@skdd.nl         
Routebeschrijving 
LRK Registratienummer 740597206

GGD Inspectierapportfacebookicon1
Smeerkees op Facebook

Activiteiten

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden