sliderpetitmaupertuus

Buitenschoolse opvang Petit Maupertuus

Op Petit Maupertuus worden de jongste kinderen van CBS Coolsma opgevangen in een knus gebouw op het schoolplein. Er wordt volop gebruik gemaakt van het kleuterplein en het grote plein. Naast het aanbod van diverse activiteiten is er volop ruimte voor eigen spel. Ook dansen, bewegen op muziek en zingen zijn favoriete activiteiten. Om weer tot rust te komen wordt bv. een leuk boek voorgelezen. Zowel binnen als buiten worden verschillende materialen aangeboden waar de kinderen zelfstandig of begeleid mee kunnen spelen en experimenteren. Zand, water, klei, strijkkralen, scheerschuim, vingerverf, papier, dozen, koekjesdeeg; allemaal materialen om lekker mee te kliederen of om iets moois of lekkers van te maken. Niet alleen goed voor de ontspanning, maar ook goed voor de motorische- en de creatieve ontwikkeling!

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO Petit Maupertuus lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op BSO Petit Maupertuus.

BSO in de schoolvakanties

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

Meer info over ouderparticipatie

Contact

Coolsmalaan 3-5 
3971 KW Driebergen
T: 03 43 - 72 31 20
    06 - 47 39 42 32 
E: bsopetitmaupertuus@skdd.nl
Routebeschrijving 

LRK Registratienummer 746088036
GGD Inspectierapport

facebookicon1
BSO Petit Maupertuus op Facebook

Teammanager
Ilona de Wild
06 - 45 75 87 40
i.dewild@skdd.nl

Ilona teammanager SKDD lichter

 

Activiteiten

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden