slideraapstaart

Buitenschoolse opvang Aap en Staart

BSO A@p en St@art maakt onderdeel uit van Kindcentrum ZieZoo en is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw in een rustige woonwijk, dichtbij de bossen. Kinderen van Chr. Basisschool de Wijngaard en Openbare Basisschool Kameleon maken gebruik van A@p en St@art.
De BSO maakt gebruik van twee grote groepsruimten, een speelhal en een grote afgebakende buitenspeelruimte. Ook kunnen alle Doornse kinderen hier terecht voor opvang vóór schooltijd (bij minimaal 4 aanmeldingen).

Dagindeling

Kinderen van basisschool De Wijngaard komen lopend met een pedagogisch medewerker naar de locatie. Kinderen van basisschool de kameleon worden opgehaald met gemotoriseerd vervoer of de bakfiets. Het BSO team zorgt voor een gezellige sfeer waar elk kind zijn of haar eigen uitdagingen aan kan gaan. Ook heerlijk ontspannen na een drukke schooldag is uiteraard mogelijk. Aan het begin van de BSO middag gaat de mentor met de groep wat eten en drinken en bespreekt welke activiteiten er gedaan kunnen worden. Keuzes worden gemaakt en er ontstaan groepjes rondom de verschillende activiteiten. Bv koken, timmeren, gezelschapsspellen en buitenspel. Kinderen kunnen ook voor hun eigen spel kiezen. De uitdagende speelhoeken nodigen daar toe uit, zoals de rustige chill- of leeshoek, de knutsel- en de bouwhoek. Uiteraard wordt er ook veel buiten gespeeld op het grote buitenspeelterrein. 

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO A@p en St@art lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op BSO A@p en St@art.

BSO in de schoolvakanties

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via oc.ziezoo@skdd.nl
Meer informatie over ouderparticipatie

Contact

Perzikengaard 25
3941 LP Doorn
T: 03 43 -  72 36 77
    06 - 50 41 16 46
E: bsoaapenstaart@skdd.nl         

Routebeschrijving
LRK Registratienr. 159330956
GGD inspectierapportfacebookicon1
A@p en St@art op Facebook

Teammanager
Karlijn Eijkelkamp

06 - 89 99 10 70
k.eijkelkamp@skdd.nl

Karlijn foto origineel rond

Activiteiten

Benieuwd naar het activiteitenprogramma? Klik hier

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden