Groei en ontwikkeling

Geef ze de ruimte

Spel(en) als middel
Onderzoeken laten zien dat regelmatig bewegen echt iets bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. Daarom krijgt een kind bij ons de ruimte om in eigen tempo te ontdekken en uit te proberen. We bieden een variatie aan ervaringen en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld, ontwikkeling en behoeften. Net als onze andere activiteitenpijlers muziek en natuur, zetten we daarom sport en beweegactiviteiten in als middel om dit ontdekken makkelijker én leuker te maken.

Dat klinkt misschien wat gewichtig, maar we zien in de praktijk dat kinderen geïnspireerd raken door het aanbieden van spelsuggesties en uitdagende materialen.

Lopen over een evenwichtsbalk is knap, maar met durven vallen, samen opstaan en oplossingen bedenken hoe je ook naar de overkant kunt komen leer je wellicht nog meer. En als we naar de kinderen kijken, zeggen die vrolijke snoeten ons genoeg.

‘Sporten leert je ook om rekening te houden met anderen.
Bv. bij om de beurt gaan en even wachten.’

Mark Sluis - Sportcoördinator Kinderopvang SKDD

Succeservaringen

We laten kinderen kennismaken met verschillende vormen van bewegen. We hebben aandacht voor balanceren en vallen, springen en landen, rollen duikelen en draaien en klimmen en klauteren. Want juist deze brede basis draagt bij aan het ervaren van plezier, het opdoen van succeservaringen en geeft kinderen de kans te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

We zoeken naar balans. Tussen rust en activiteit, tussen veiligheid en uitdaging en tussen vrij spel en gestructureerde activiteiten. En die balans kan morgen zomaar weer anders zijn dan vandaag. En dus vraagt het om ‘kijken’. Zien wat er nodig is.

Lees verder ... 'Het begint pas echt bij beweging'