Veelgestelde vragen

Bekijk hier allerlei vragen met antwoorden per soort opvang.

Maak je al gebruik van opvang bij ons?
Klik hier voor de meest gestelde vragen met antwoorden over het SKDD ouderportaal.

Buitenschoolse opvang

Wanneer is de BSO gesloten?

Vakanties en feestdagen

Onze buitenschoolse opvang is het hele jaar open, ook in de zomervakantie.
De locaties zijn gesloten tijdens de algemeen erkende feestdagen. De dag voor Kerst en oudjaarsdag sluiten de locaties 2 uur eerder. Zie ook locaties zijn gesloten op…

Hoe lang van tevoren kan ik een extra dag aanvragen?

Aanvragen extra dag

Deze is via het SKDD ouderportaal aan te vragen 21 dagen tot 3 dagen voor de gewenste dag. Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf. BSO schoolsluitingsdagen en BSO vakantiedagen kunnen het hele jaar aangevraagd worden. De aangevraagde dag kan geannuleerd worden tot 1 dag vooraf.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Wat zijn de kosten bij het gebruik van extra opvang?

Extra kosten

Voor extra opvang geldt ons reguliere BSO uurtarief. Voor 2023 is € 9,19 per uur.
Opvang kan afgenomen worden per BSO dagdeel.

Kan aangevraagde extra opvang altijd doorgaan?

Mits plaats beschikbaar

De aanvraag wordt eerst ter goedkeuring naar de groep verzonden. Afhankelijk van de ruimte op de groep verneem je zo snel mogelijk van de vestiging of de gewenste opvang door kan gaan.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Ik wil een extra aangevraagde dag annuleren. Tot wanneer kan dat?

Meestal kan dat

Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen vooraf. BSO schoolsluitingsdagen en BSO vakantiedagen kunnen geannuleerd worden tot 1 werkdag vooraf.

Hoe betaal ik de extra opvang?

Dat wordt automatisch geregeld

Afgenomen extra opvang in BSO schoolweken worden na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht. Bij een aanvraag voor opvang in BSO schoolvakanties of op een schoolsluitingsdag heb je in de aanvraag de mogelijkheid om te kiezen voor ‘in rekening brengen op de factuur’ of ‘met tegoed voldoen’. Lees meer over ‘tegoeden’ bij het onderdeel ‘tegoeden’ in de rubriek ‘Ouderportaal vragen

 

De school van mijn kind heeft een studiedag. Kan ik opvang aanvragen?

Meld je ruim op tijd aan

Wij adviseren je om direct aan het begin van het schooljaar alle gewenste extra opvang i.v.m. schoolsluitingsdagen voor het hele schooljaar aan te vragen via het SKDD ouderportaal. Meer vragen en antwoorden over de werkwijze in het ouderportaal vind je hier.

Graag weet ik ruim van te voren of mijn kind terecht kan op de BSO in de schoolvakantie, hoe weet ik of dit mogelijk is?

Meld je ruim op tijd aan

We adviseren je om direct aan het begin van het kalenderjaar alle gewenste BSO vakantie opvang voor het hele jaar aan te vragen via het SKDD ouderportaal. Meer vragen en antwoorden over de werkwijze in het ouderportaal vind je hier.

Wanneer kan ik mijn opgebouwde BSO tegoed inzetten?

Bekijk hier de voorwaarden

Voor opgebouwde BSO tegoeduren gelden de volgende voorwaarden:
• De uren zijn het hele kalenderjaar geldig of tot de einddatum van de plaatsing indien deze eerder afloopt.
• De tegoeduren zijn te besteden voor schoolvakantiedagen (hele dag) en schoolsluitingsdagen op flexibele dagen.
• Je kunt voor het hele kalenderjaar vooruit je gewenste dagen aanvragen.
• Aanvragen tot 21 dagen voor een schoolvakantiedag bieden gegarandeerd plaats.
• Aanvragen korter dan 21 dagen voor een schoolvakantie bieden geen garantie op een plaats en zijn afhankelijk van de mogelijkheden op de vestiging.
• Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen.

Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang. Wat gebeurt er met mijn tegoed?

Nieuw tegoed per opvangsoort

Stroomt je kind door van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang dan vervalt het kdv-tegoed en ontvang je nieuw BSO tegoed afhankelijk van het gekozen BSO opvangpakket.

Mijn BSO tegoed is minder dan een vakantiedag kan ik dit nog opmaken?

Jazeker, dat kan

In BSO schoolvakantie weken is het mogelijk om je restant tegoed in te zetten en indien nodig aan te vullen met extra uren. Kies voor de uren die niet meer via het tegoed besteed kunnen worden in de aanvraag de mogelijkheid ‘in rekening brengen’.

Houd ik mijn tegoed als ik een aangevraagde BSO schoolvakantiedag of schoolsluitingsdag annuleer?

Annuleer zo vroeg mogelijk

Annuleren van een opgegeven BSO schoolvakantiedag of een schoolsluitingsdag, kan tot 1 werkdag voorafgaand. Het tegoed komt weer beschikbaar. Bij annulering op de dag zelf vervalt het tegoed.

Wanneer en hoe vaak kan een ruildag aangevraagd worden?

Ruilen is fijn, maar niet altijd mogelijk

We zijn blij met het enthousiasme van ouders en kinderen waardoor onze groepen, zo goed als dagelijks, volledig bezet zijn. Op sommige dagen kan het zijn dat door een vakantie of ziekte van een kind er op korte termijn een plekje vrij is op een bepaalde dag. Als we je blij kunnen maken met deze gratis opvangmogelijkheid doen we dat graag. Goed om te weten is dat dat dit in de praktijk echter erg beperkt mogelijk is. Heb je op een bepaalde dag (anders dan je contractdag) een keer echt noodzakelijk opvang nodig, zorg dan altijd dat je op tijd een alternatief kunt organiseren.

Een ruildag is aan te vragen en in te zetten 6 weken voor tot 6 weken na de oorspronkelijke dag.
Maximaal 3 weken voor de gewenste ruildag hoor je of deze gehonoreerd kan worden van de medewerkers van de vestiging.
Ruilen kan binnen dezelfde opvangsoort. Ruilen van een feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Hoe en tot wanneer kan ik mijn ruildag annuleren?

Annuleren

Dit kan, net als de aanvraag, makkelijk via het SKDD ouderportaal of de SKDD OuderApp.
Annuleren van een toegezegde ruildag kan tot 5 dagen voor de oorspronkelijke dag. Of als de gewenste ruildag voor de oorspronkelijke ruildag ligt 5 dagen daarvoor.

Kan ik ruilen van een lange naar korte BSO dag of andersom?

Jazeker dat kan mits plaats beschikbaar

Omdat er sprake is van ongelijke uren op de verschillende dagen herkent het ouderportaal dit niet als ruildag en lukt het niet om dit als ‘ruildag’ aan te vragen. We willen je echter wel in de gelegenheid blijven stellen ongelijke dagen te kunnen ruilen.
-> Je kunt je aanvraag rechtstreeks indienen bij de medewerkers via een mail, bericht in het ouderportaal of een telefoontje. Zij zullen het verder verwerken.
Hierbij gelden onderstaande voorwaarden:
Ruilen van korte naar lange dag: extra uren worden in rekening gebracht
Ruilen van lange naar korte dag: min-uren kunnen helaas niet gecrediteerd worden.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Kan ik een afwezig gemelde dag nog als ruildag opgeven?

Soms is dit mogelijk

Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

Extra toevoeging september 2021:
Net als veel andere kinderopvangorganisaties in het land kampen ook wij op dit moment met personeelskrapte. Hierdoor zijn extra dagen of ruildagen voorlopig helaas niet mogelijk.

Kunnen verschillende opvangsoorten met elkaar geruild worden?

Ruilen binnen zelfde opvangvorm

Het ruilen tussen verschillende opvangsoorten is niet mogelijk.

Waarom moet ik mijn kind afmelden?

Help andere ouders

Het is prettig als we weten dat je kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

Kan ik tussentijds wijzigen van BSO pakket?

Jaarlijks aan te passen

Je kunt het BSO-pakket elk jaar per 1 januari wijzigen.
Gewenste pakketwijzigingen voor het volgende jaar kun je aan ons doorgeven tot 15 december.

Hoe is de uurberekening voor BSO?

De berekeningswijze

Voor de schoolweken rekenen wij het aantal uren vanaf de sluitingstijd van school tot 18.30 uur.
De vakantieweek is 5 x 11 = 55 uur.
De uren over het aantal schoolweken en vakantieweken worden voor een heel jaar bij elkaar opgeteld. Per jaar wordt gerekend met 12 vakantieweken, uitgaande van de vakanties die zijn vastgesteld door de overheid. Dit totale aantal opvanguren per jaar gedeeld door 12 maanden en 5 werkdagen is het gemiddelde aantal opvanguren per maand voor één dag in de week. Voor meer dagen per week is dat naar rato. Voor de woensdag geldt een aangepast tarief i.v.m. het eerder sluiten van de scholen. Voor de jongste kinderen, die op maandag en/of vrijdag eerder uit zijn, worden de extra opvanguren op deze dagen alleen bij die kinderen in rekening gebracht.

Hoe meld ik mij aan voor BSO in de schoolvakantie?

Makkelijk via het SKDD ouderportaal of de OuderApp

Via het SKDD ouderportaal is BSO opvang in de schoolvakantie aan te vragen via ‘dag aanvragen’. Hoeveel vakantieopvang dagen je zonder extra kosten kunt afnemen is afhankelijk van je gekozen BSO pakket.
Heb je bv. het Pluspakket (pakket incl. 9 vakantieweken/schoolsluitingsdagen) en opvang op 3 dagen per week dan heb je recht op vakantie opvang op 9×3=27 vakantiedagen per kalenderjaar. Je kunt je vakantie-tegoeddagen vrij besteden binnen elke vakantie. Wisselende afname van bv. 4 vakantiedagen in de voorjaarsvakantie en 1 vakantiedag in de meivakantie is ook mogelijk. Gebruik je meer vakantie opvangdagen dan je totale tegoed dan worden deze in rekening gebracht. In het ouderportaal zie je hoeveel tegoeduren je nog hebt voor de rest van het jaar.

Aanmelden uiterlijk 3 weken vooraf
Het is goed om je aanvraag voor BSO op een schoolvakantiedag zo vroeg mogelijk door te geven en uiterlijk 3 weken vóór de start van een schoolvakantie. Je ontvangt een bevestiging van je aanvraag via het ouderportaal.

 

Ik heb het BSO 46 weken-pakket en mijn tegoeduren zijn allemaal gebruikt. Kan mijn kind nog extra komen?

Extra aanvragen is mogelijk

Heb je meer dagen nodig dan kun je deze gewoon via het ouderportaal aanvragen. Deze dagen worden apart in rekening gebracht.

Waar kan ik zien hoeveel vakantie opvangdagen/schoolsluitingsdagen tegoed ik nog heb?

Alles inzichtelijk via het SKDD ouderportaal en de OuderApp

In het ouderportaal ‘mijn SKDD’ zie je hoeveel tegoeduren je nog hebt. Je vindt het portaal via  www.mijnskdd.ouderportaal.nl

 

Kan ik vakantieopvang gebruiken zonder tegoed te besteden?

Kies zelf voor 'tegoed' of 'extra opvang'

Vakantie opvangdagen afnemen zonder dat je tegoeduren inzet, of dagen afnemen als je tegoed op is, is geen probleem. Via de reguliere kinderopvangfactuur worden de kosten automatisch in rekening gebracht. Indien je bij je aanvraag voor vakantieopvang in het ouderportaal kiest voor ‘extra opvang’ in plaats van ’tegoed besteden’ wordt deze dag bij je in rekening gebracht en wordt er geen tegoed gebruikt.

Kan ik vakantie opvangdagen (tegoeduren) meenemen naar het volgende jaar?

Eén kalenderjaar geldig

Nee, je kunt geen vakantie opvangdagen/tegoeduren meenemen naar het volgende jaar. Het aantal vakantie opvangdagen/tegoeduren in het pakket geldt per kalenderjaar.

Ik heb een klacht

Dat lossen we graag voor je op

Is mijn kind verzekerd?

We raden aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de vestigingen. We raden je dan ook aan een eigen WA-verzekering voor je kind af te sluiten.