sliderziezoo

 

poppetjessamen

FAQ

Ouderportaal vragen, klik hier!

 

Kinderdagverblijf

Kinderen kunnen, naast een hele dag, ook komen op woensdag- en/of vrijdagochtend of middag. 
Voor halve dag opvang worden de volgende tijden gehanteerd:
Ochtend: 7.30 - 13.00
Middag: 13.00 - 18.30

Onze kinderdagverblijven zijn het hele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op algemene feestdagen en op 1 of 2 sluitingsdagen zijn wij gesloten. Deze sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt. 
Voor de sluitingsdagen klik hier

Voeding en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen heel speciale dieetvoeding dient u zelf mee te nemen. Als uw kind een speciaal dieet volgt, dan houden wij daar uiteraard, binnen de mogelijkheden van ons kinderdagverblijf, rekening mee.

Het doel van Video Interactie Begeleiding is pedagogische verdieping voor de pedagogisch medewerker. De methodiek is toegesneden op het gebruik in de dagelijkse “normale” omgang met jonge kinderen. Op de groep wordt door de pedagogisch medewerker opnames gemaakt van interactie momenten van de collega met de kinderen. Verschillende momenten kunnen gefimd worden zoals: een verzorgingsmoment, 1 op 1 activiteiten, vrijspel momenten etc.etc. Deze opnames worden geanalyseerd en besproken in de werkbespreking. Het gaat daarbij om de interactie tussen de pedagogisch medewerker en kind en de werkwijze van de pedagogisch medewerker.

Wij filmen alleen de kinderen van ons kindercentrum en de opnames zijn alleen voor intern gebruik. Na de bespreking worden de filmpjes vernietigd.

Onze kinderdagverblijven hebben geen TV, omdat wij dit geen toegevoegde waarde vinden voor de opvang van uw kind.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind tijdens het verblijf op de locaties. We raden u dan ook aan een eigen WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein