Een frisse neus – warm ontvangst

1 november 2021 – Vanaf a.s. januari kun je ze tegenkomen in de regio Utrechtse Heuvelrug; de oranje BSO bus, het nieuwe vervoersmiddel van Kinderopvang SKDD. Na een professionele theorie- en praktijktraining voor de bestuurders dit najaar, wordt de BSO bus vanaf het nieuwe jaar in gebruik genomen voor het ophalen van diverse kinderen van school naar de buitenschoolse opvang.  Een keuze om de kwaliteit en continuïteit nog beter te waarborgen. Tevens is SKDD blij met de duurzame voordelen.

Blij met vervoersbedrijven in de regio
Afgelopen jaren is gebruik gemaakt van een aantal externe organisaties die het vervoer van kinderen van school naar de BSO mogelijk hebben gemaakt. Hun flexibele inzet was erg prettig in een tijd waarin er onverwacht geen ander geschikt vervoer voorhanden was. Ze hebben een wezenlijke bijdrage geleverd in de continuïteit en SKDD is hen daarvoor dan ook erg dankbaar.

Tot een aantal jaren geleden werd gebruik gemaakt van het elektrisch aangestuurd vervoersmiddel de Stint totdat deze niet meer gebruikt mocht worden. De minister besloot dat er nieuw beleid moest komen voor deze bijzondere voertuigen. De wetgeving is inmiddels aangepast en stelde zodanige eisen aan de Stint, dat deze niet in aangepaste vorm hergebruikt kon worden. Inmiddels is een volledig nieuw model op de markt gebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit vervoer aangewezen als ‘Bijzondere bromfiets’ en goedgekeurd voor de openbare weg.

Meer over de BSO bus
De BSO bus is een elektrisch aangestuurd vervoersmiddel voor maximaal 10 kinderen. Om de veiligheid nog beter te kunnen waarborgen zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie en de sectororganisaties Kinderopvang. Eén van de afspraken is dat elke bestuurder een speciaal hiervoor erkende rijvaardigheidstraining met goed gevolg afgerond moet hebben. Alle bestuurders die bij SKDD de BSO bus gaan besturen zijn in het bezit van een geldig certificaat. Daarnaast worden er vooraf vastgestelde veilige en vaste routes gereden.

Het zal weer even wennen zijn, een frisse neus maar daarna in de BSO een warm ontvangst.