activiteitenslider

Rots & Water Weerbaarheids-trainingen

Rots & Water trainingen voor alle basisscholen. 

Kinderopvang SKDD verzorgt Rots & Water trainingen voor alle basisschoolklassen en hun juffen en meesters.

Rots & Water in het basisonderwijs

Met de Rots & Water weerbaarheidstraining werken we met kinderen aan het leren centreren en gronden om meer zelfbeheersing en zelfbewustzijn te bewerkstelligen. Doel is om uw kind te leren beter bij zichzelf te kunnen blijven in stressvolle situaties. Hierdoor kunnen situaties waarin kinderen gepest worden, zelf gaan pesten of meeloopgedrag vertonen, voorkomen worden. Uw kind leert zijn/haar kracht- en rustcentrum te vinden en aan te speken. Het uitgangspunt bij de Rots & Water trainingen is: Echte kracht is centrumbeheersing!

Met Rots & Water richten wij ons vooral op spelenderwijs leren. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Als een kind stopt met spelen, of als er geen speelruimte meer is, dan wordt een natuurlijke ontwikkelingsweg afgebroken. Geen speelruimte hebben voor een kind betekent het zelfde als geen leefruimte hebben.

Het creëren van meer speelruimte binnen het basisonderwijs is ook een doel van onze Rots & Water trainingen. Niet alleen de kinderen maar ook hun klas en hun juf/meester maken kennis met de oefeningen van Rots & Water en leren hoe deze in te zetten tijdens een ‘gewone schooldag’. Op deze manier wordt Rots & Water al snel breed gedragen en kan het effectief worden ingezet.

Inhoud trainingen

Rots & Water trainingen duren ongeveer een uur. De inspanning die van de kinderen wordt gevraagd is vergelijkbaar met die in een gymles. De lessen zitten bomvol fysieke oefeningen die worden afgewisseld met reflectiemomenten of heel korte kringgesprekken. Het fysieke element en de fysieke communicatie vormen in Rots & water het vertrekpunt van overweging en handeling. Ook wordt er bij de meeste trajecten gebruik gemaakt van een aantal leuke schriftelijke invulopdrachten. Alle fysieke en mentale opdrachten en oefeningen dragen bij aan het doorgronden en eigen maken van de Rots & Water denkwijze. Krijg hier een indruk van de training:

Trainers

Kinderopvang SKDD beschikt over drie door het Rots & Water Instituut Nl. gecertificeerde Rots & Water trainers: Renske de Korte, Barbara Blok en Mark Sluis.
Naast hun werkzaamheden als Rots & Water trainer zijn zij ook anderszins aan Kinderopvang SKDD verbonden. Mark werkt o.a. als senior pedagogisch medewerker bij Sport BSO de Woerd, Renske werkt als praktijkopleider en Barbara als pedagogisch medewerkster bij BSO Petit Maupertuus.

Deelnemers

De trajecten zijn toegankelijk voor iedereen vanaf groep 3.

Meer informatie

Bent u werkzaam op een school en heeft u interesse in de trainingen? Bent u ouder en wilt u graag weten of onze trainingen ook bij u op school worden aangeboden? Andere vragen?
Neem gerust contact op met Kinderopvang SKDD, Renske de Korte via 06 - 11 56 57 20.
U kunt ook mailen naar r.dekorte@skdd.nl

Meer weten over sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen?
Lees hier een interessant artikel over Rots & Water en de sociaal emotionele ontwikkeling van F. Ypkema (directeur Rots en Water Instituut/The Gadaku-institute)

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden