Coronavirus

Noodopvang tijdens de lockdownperiode

Protocol kinderopvang & COVID-19

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met SZW een protocol 'Kinderopvang & COVID-19' en een Generiek Kader opgesteld. Deze documenten dienen als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Naast diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen voor werknemers omvat het protocol ook maatregelen voor ouders en kinderen. Hieronder alle relevante punten voor ouders en kinderen:

Versie: bijgewerkt 4 februari 2021

Meest relevantie punten uit het Protocol en Generiek Kader

 • Tussen personeel en ouders wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden. Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een mondneusmasker.
 • Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
  - De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is.
  - Het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met COVID-19.
  - Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  - Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Herzien quarantainebeleid
  Als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek) gaat het kind in thuisquarantaine. 
  Kinderen die in quarantaine moeten, kunnen zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden van het kind hoeven niet in quarantaine.
 • Beperken contact kinderen andere groepen
  Binnen de groep hoeven kinderen geen afstand te houden. Om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk kinderen in quarantaine hoeven wordt het contact met andere groepen beperkt. Hiermee volgen we de adviezen uit het hiervoor samengestelde Generiek Kader.
 • Om ook het contact tussen volwassenen zoveel mogelijk te beperken wordt de overdracht tussen ouder en medewerker zo kort mogelijk gehouden. Behoefte aan uitgebreider contact? Maak gerust een belafspraak.
 • Per vestiging kunnen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Mocht dit het geval zijn, dan verneem je deze via een bericht in het ouderportaal.

 

Handige linkjes
Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang
Meer informatie over het testbeleid
Volledige protocol Kinderopvang

 

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1