woerdkinderenzittenopveld

Kinderparticipatie

Kinderparticipatie vindt op alle groepen plaats en is voor alle leeftijden. Iedere fase van de ontwikkeling heeft een eigen manier van meedenken, beslissingen nemen en terugkijken, bijvoorbeeld op activiteiten. Het stimuleert de communicatieve vaardigheden (nadenken, onder woorden brengen, uitbeelden), de creativiteit, een positief zelfbeeld en het groepsgevoel. Daarnaast geven we nog meer specifieke aandacht in de vorm van een Kinderraad op elke BSO locatie.

Kinderraad

We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken, mee kunnen praten en een klein beetje mee verantwoordelijkheid kunnen nemen m.b.t. het reilen en zeilen op de BSO. Op de BSO worden kinderen actief betrokken bij het maken van keuzes, voorbereidingen zoals de aanschaf van materialen, inspraak bij de keuze van activiteiten en meehelpen tijdens de uitvoering van een activiteit voor de jongere kinderen. De Kinderraad stelt ons in de gelegenheid hier nog meer vorm aan te geven.

Hoe werkt het?

jan 2011 vergadering 1b rondkinderraadElke BSO met kinderen vanaf groep 3 vormt een eigen Kinderraad waar 2 tot 8 kinderen aan deelnemen, afhankelijk van de grootte van de BSO. Elk half jaar wordt er een nieuwe Kinderraad samengesteld. Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij de eigen BSO. Periodiek vinden er bijeenkomsten plaats waarin de  Kinderraad actief aan de slag gaat. 

Wat doet de Kinderraad?

jan 2011 vergadering 2b rondkinderraadDe Kinderraad bedenkt een eigen naam, organiseert activiteiten, bedenkt welke materialen aangeschaft kunnen worden, denkt mee over de indeling van de ruimtes, over de huisregels, levert items aan voor een nieuwsbrief en overlegt/houdt rekening met alle BSO kinderen. Dus ook kinderen die niet in de Kinderraad actief zijn worden gehoord.

Meedoen?

Meer informatie over deelname? Vraag het bij de medewerker op de BSO locatie.

 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden