sliderkindkijktincamera

Bestuurder - toezicht

 

Bestuurderrubenvandermadewit

Kinderopvang SKDD wordt bestuurd door directeur - bestuurder Ruben van der Made.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op onze organisatie. Dit houdt in dat ze zich richt op het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en betrokkenen. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Dit gebeurt doordat de leden van de RvT openstaan voor feedback. Ook legt de RvT verantwoording af over hun functioneren in het jaarverslag. 

In de statuten van Kinderopvang SKDD is vastgelegd over welke onderwerpen besluitvorming nodig is van de RvT. Zij beslist bijvoorbeeld over  visie en strategie, begroting en jaarverslag,  benoeming en ontslag van de Bestuurder, duurzame samenwerkingen met derden en werknemersbelangen. Leden van de RvT zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak.

De Raad van Toezicht komt op jaarbasis minimaal 4 keer bijeen met de Bestuurder. Daarnaast heeft de RvT jaarlijks één besloten vergadering waarop zij het eigen functioneren evalueeert en het jaargesprek met de Bestuurder voorbereidt. 

Antonet Hoorneman 
Deskundigheidsgebied: Voorzitter

linkedin logo

Theoline Rek 
Deskundigheidsgebied: Financiën

linkedin logo
Ben Kuiken
Deskundigheidsgebied: Human resource
linkedin logo

 

 

 

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1