sliderkindkijktincamera

Bestuurder - toezicht

 

Bestuurderrubenvandermadewit

Kinderopvang SKDD wordt bestuurd door directeur - bestuurder Ruben van der Made.

 

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op onze organisatie. Dit houdt in dat ze zich richt op het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en betrokkenen. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Dit gebeurt doordat de leden van de RvT openstaan voor feedback. Ook legt de RvT verantwoording af over hun functioneren in het jaarverslag. 

Welke besluiten neemt de RvT?

In de statuten van Kinderopvang SKDD is vastgelegd over welke onderwerpen besluitvorming nodig is van de RvT. Zij beslist bijvoorbeeld over  visie en strategie, begroting en jaarverslag,  benoeming en ontslag van de Bestuurder, duurzame samenwerkingen met derden en werknemersbelangen. Leden van de RvT zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak.

Hoe vaak komt de RvT bijeen?

De Raad van Toezicht komt op jaarbasis minimaal 4 keer bijeen met de Bestuurder. Daarnaast heeft de RvT jaarlijks één besloten vergadering waarop zij het eigen functioneren evalueeert en het jaargesprek met de Bestuurder voorbereidt.

De samenstelling van de RvT is als volgt:   

Antonet Hoorneman (Deskundigheidsgebied: Voorzitter)

linkedin logo

Theoline Rek (Deskundigheidsgebied: Financiën)

linkedin logo
Ben Kuiken (Deskundigheidsgebied: Human resource) linkedin logo

 

 

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden