Voorwaarden vioollessen Driebergen

 • De leerling dient zelf de viool aan te schaffen of te huren via de docent en wekelijks mee te nemen.
 • De lessen vinden eenmaal per week plaats en niet in schoolvakanties en op feestdagen.
 • Met het versturen van de aanmelding machtig je SKDD het lesgeld, à € 21,25 per 30 minuten les, prijspeil t/m 1 september 2018) te incasseren via het opgegeven rekeningnummer.
 • De eerste les geldt als GRATIS proefles waarna zonder verdere kosten gestopt kan worden. Daarna gelden 2 opzegmomenten gedurende het schooljaar: Opzeggen per 1 februari, uiterlijk door te geven op 1 januari. Opzeggen per 1 juli, uiterlijk door te geven op 1 juni.
 • Indien sprake is van langdurige ziekte of verhuizing kan de opzegtermijn verkort worden. Opzeggingen dienen per mail doorgegeven te worden via:activiteiten@skdd.nl.
 • De kosten voor de lessen worden automatisch geïncasseerd.
 • Er kan geen lesgeld geretourneerd worden bij lesverzuim of afwezigheid.
 • Als een les door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan is er geen lesgeld verschuldigd.
 • In juli/augustus vinden er in principe geen lessen plaats.
 • De huidige tarieven gelden tot de zomervakantie 2019. Begin juni 2019 worden de tarieven voor het volgende schooljaar bekend gemaakt.
 • Bij achterstallige betaling wordt er na 2 herinneringen een incassobureau ingeschakeld. De kosten van dit bureau zijn voor rekening van de debiteur. Bij betalingsachterstanden van 2 maanden of langer kan niet meer deelgenomen worden aan de lessen.
 • Om de vorderingen van je kind te kunnen bespreken en evt. vragen te kunnen beantwoorden, wordt je telefoonnummer en e-mailadres doorgegeven aan de muziekdocent. Deze gegevens worden door de docent verwijderd zodra je kind stopt met de muzieklessen. Wilt je dat je gegevens eerder verwijderd worden, stuur een mail naar activiteiten@skdd.nl of direct naar de docent.
 • SKDD, basisschool De Zonheuvel en de muziekdocente zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 • Elke laatste les voor een schoolvakantie is er voor ouders gelegenheid mee te kijken en luisteren tijdens de les.

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1