Buitenschoolse opvang de Helden

BSO de Helden is te vinden in Openbare basisschool Piet de Springer. Alle kinderen vanaf 4 jaar uit Langbroek zijn hier van harte welkom. De kinderen worden na schooltijd opgehaald door onze pedagogisch medewerkers. Het BSO Helden Team i smallteam zorgt voor een gezellige sfeer waar elk kind zijn of haar eigen uitdagingen aan kan gaan.

De BSO middag start met een rustmoment waar de medewerkers samen met de kinderen aan tafel wat eten en drinken. Vervolgens bespreken ze met de kinderen welke activiteiten er die middag op het programma staan. Hierbij worden de kinderen nauw betrokken en is er volop ruimte voor eigen initiatief. De BSO is gehuisvest in het kleuterlokaal, de eerste ruimte links na binnenkomst. Voor de oudere kinderen wordt er volop gebruik gemaakt van de hal. Uiteraard wordt er ook veel buiten gespeeld op het grote buitenspeelterrein van de school en gaan we regelmatig  de natuur in, in de nabije omgeving.

Pedagogisch werkplan

In het pedagogisch werkplan BSO de Helden lees je alles over onze werkwijze op deze vestiging. Het werkplan is onderdeel van ons pedagogisch beleid dat bestaat uit het pedagogisch fundament en de pedagogische werkplannen. Het pedagogisch fundament beschrijft onze visie en basiswaarden. Dit pedagogisch werkplan is de vertaling daarvan naar de praktijk op BSO de Helden.

BSO in schoolvakanties

 73A2927

Ook elke schoolvakantie bieden we kinderen een uitdagend en gezellig activiteitenprogramma. We  zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk bekende medewerk(st)ers werken en dat de kinderen leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Daarom zijn er elke vakantie een aantal vaste vestigingen geopend en wordt uw kind zoveel mogelijk op een vaste vestiging in dezelfde vakantiegroep opgevangen.

Wat is er te beleven?
Dagelijks bieden we meerdere activiteiten tegelijk aan voor verschillende leeftijden. De kinderen kiezen bij aankomst aan welke activiteiten ze deel willen nemen. Elke vakantie is er een afwisselend aanbod van spel & sport, creatief, expressie en natuurbelevingsactiviteiten. Daarnaast blijft er voor de kinderen uiteraard ook ruimte voor eigen initiatieven en vrij spel. Op die manier zorgen we ervoor dat de BSO een plek is voor avontuur en rust, voor structuur én uitdaging.

Bekijk hier de BSO activiteitenprogramma’s schoolvakantie

Diensten

Oudercommissie

Meer info over ouderparticipatie

Contact

Prinsenplein 1
3947 PG Langbroek
T: 06 - 17 06 91 00
E:
info@skdd.nl         
Routebeschrijving 
LRK registratienummer 670346603

GGD inspectierapport

Teammanager
Ine Willemsen
06 - 45 16 85 51
i.willemsen@skdd.nl

Ine a

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein

 

direct aanmelden