sliderwelpennest

Wijzigen

Tenzij anders is overeengekomen eindigt de plaats op het kinderdagverblijf of de peuterspeelgroep op de 16e of de laatste dag van de maand waarin het kind vier jaar wordt. Bij de buitenschoolse opvang eindigt de plaats per de 16e of de laatste dag van de maand dat uw kind 13 jaar wordt. 

Wilt u de opvang verlengen of eerder beeindigen? Geef dit verzoek dan zo snel mogelijk mogelijk door via info@skdd.nl 
Opzeggen kan op elke willekeurige dag van de maand waarbij we een opzegtermijn van een maand hanteren.
Voor de peuterspeelgroepen/peuterspeelzaal kan opgezegd worden per de 1e of 16e van de maand.

Eenmalig een extra- of ruildag?

Via het ouderportaal 'mijn SKDD' rechtsboven op deze pagina kunt u extra opvang of een ruildag aanvragen.

 

contact

Servicekantoor
Tel: 03 43 - 51 60 00
info@skdd.nl

Postbus 114 
3940 AC Doorn

Bezoekadres:
Perzikengaard 25 
3941 LP Doorn 

 

openingstijden

kinderdagverblijven:
7:30 - 18:30

peuterspeelgroepen:
8:30 - 12:15

buitenschoolse opvang:
tot 18:30

liggendmeisjeklein