Coronavirus

Protocol kinderopvang & COVID-19. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met SZW een protocol 'Kinderopvang & COVID-19' en een Generiek Kader opgesteld. Deze documenten dienen als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Naast diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen voor werknemers omvat het protocol ook maatregelen voor ouders en kinderen.

Helemaal onderin op deze pagina vind je alle volledige maatregelen. Dat zijn er nogal wat. We hebben geprobeerd de meest relevante punten voor je op een rij te zetten:

Versie bijgewerkt 15 juli 2021

Meest relevantie punten

 • Tussen personeel en ouders wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden. Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk of als er door de manager van de locatie of via een portaalbericht anders is gecommuniceerd.
 • Wanneer mag je kind naar de kinderopvang/school? Bekijk het hier in de De beslisboom
 • Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid, of het kind anderszins ernstig ziek is. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Daarnaast wordt testen van kinderen jonger dan 12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd als:
  – Het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met COVID-19.
  – Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  – Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Vanaf 12 juli 2021 geldt een nieuwe handreiking van het OMT:
  Kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen naar de opvang:
  – met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  – als ze af en toe hoesten;
  – met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  – bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 <8 weken na eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.
 • Quarantainebeleid
  Als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek) gaat het kind in thuisquarantaine. Kinderen die in quarantaine moeten, kunnen zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Ouders en andere gezinsleden van het kind hoeven niet in quarantaine.
 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 kan de ouder met een negatieve testuitslag uit quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat zij zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht na terugkomst uit een zeer hoogrisicogebied in het buitenland. Voor kinderen tot 12 jaar geldt voor terugkeer uit deze gebieden wel het dringende advies om in quarantaine te gaan. Bekijk hier de actuele lijst met zeer hoogrisicogebieden
 • Om ook het contact tussen volwassenen zoveel mogelijk te beperken wordt de overdracht tussen ouder en medewerker zo kort mogelijk gehouden. Behoefte aan uitgebreider contact? Maak gerust een belafspraak.

Per vestiging kunnen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Mocht dit het geval zijn, dan verneem je deze via een bericht in het ouderportaal.

Naast bovenstaande punten gelden voor iedereen de algemene corona basisregels.

Handige linkjes

Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang
Meer informatie over het testbeleid
Protocol Kinderopvang. Onderdeel hieruit:  De beslisboom – waarin te zien is wanneer je kind wel/niet naar de opvang mag –
Generiek Kader