Coronavirus

Protocol kinderopvang & COVID-19. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met SZW een protocol 'Kinderopvang & COVID-19' en een Generiek Kader opgesteld. Deze documenten dienen als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Naast diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen voor werknemers omvat het protocol ook maatregelen voor ouders en kinderen.

Helemaal onderin op deze pagina vind je alle volledige maatregelen van het protocol. We hebben geprobeerd de meest relevante punten voor je op een rij te zetten:

Versie bijgewerkt 26 januari 2022

Meest relevantie punten

  • Houd 1,5 meter afstand, overdracht van kinderen vindt zoveel mogelijk plaats bij de ingang van het gebouw. Ouders blijven zoveel mogelijk buiten. In het gebouw wordt een mondkapje gedragen door bezoekers incl. ouders.
  • Wanneer mag je kind naar de kinderopvang/school? Bekijk het hier in de De beslisboom Kinderopvang
  • Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij corona thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Indien sprake is van bovengenoemde klachten is het advies om je kind te laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest af te nemen bij je kind. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Is deze test negatief dan is je kind weer welkom in de opvang.
  • Kinderen van 0-4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang, behalve als er sprake is van hoesten, benauwdheid of koorts. Indien je kind deze corona gerelateerde klachten heeft is het advies om je kind te laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest af te nemen. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Is deze test negatief dan is je kind weer welkom in de opvang.
  • Voor kinderen vanaf groep 6 geldt in de BSO geen mondkapjesplicht.

Per vestiging kunnen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Mocht dit het geval zijn, dan verneem je dit via een bericht in het ouderportaal.

Naast bovenstaande punten gelden voor iedereen de algemene corona basisregels.

Handige linkjes

⇒ Protocol Kinderopvang. En hierbij uitgelicht het onderdeel:  De beslisboom – waarin te zien is wanneer je kind wel/niet naar de opvang mag –

⇒ Generiek Kader

⇒ Video: testen bij kinderen. Een makkelijk te begrijpen kort filmpje voor kinderen die laat zien hoe het testen in zijn werk gaat.